HAMK mukana isossa koulutusvientikaupassa Kazakstaniin - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK mukana isossa koulutusvientikaupassa Kazakstaniin

HAMK mukana isossa koulutusvientikaupassa Kazakstaniin

18.01.2018 12:48

Jyväskylän, Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut ovat sopineet Kazakstanin terveysministeriön kanssa laajasta Maailmanpankin lainoittamasta kehittämishankkeesta, joka on arvoltaan noin 2 miljoonaa euroa.

Kazakstanin terveysministeriö on valinnut Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtaman konsortion uudistamaan maan terveydenhuoltojärjestelmää sairaanhoitajakoulutuksen osalta. Uudistus koskee koko koulutusjärjestelmää sen kaikilla tasoilla. Lisäksi vahvistetaan alan ammatillisten oppilaitosten sekä yliopistojen henkilöstön osaamista sekä johtamista. Tammikuun aikana käynnistyvä hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa parannetaan Kazakstanin terveyspalveluiden saatavuutta, tehokkuutta ja laatua.

Jyväskylän, Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut ovat toimineet yhdessä Kazakstanissa vuodesta 2012 alkaen ja kouluttaneet pelkästään terveyssektorilla yli 700 henkilöä.  Yhteistyötä on tehty ministeriön ja oppilaitosten lisäksi kaupunkien, sairaaloiden, Unicefin ja Maailmanpankin kanssa.

“Jo aiemmin korkeakoulut ovat olleet mukana kehittämässä kazakstanilaista sairaanhoitajakoulutusta niin, että maan koulutusohjelmat vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia ja EU–direktiivejä. Esimerkkinä on käytetty suomalaisten ammattikorkeakoulujen Bachelor-tason sairaanhoitajakoulutusta”, kertoo pitkään Kazakstanissa työskennellyt asiantuntija Hannele Tiittanen LAMKista.

Onnistumisten myötä Kazakstanin terveysministeriö haluaa jatkaa yhteistyötä suomalaisen konsortion kanssa.

“Laajemman hankekokonaisuuden toteuttamiseksi Kazakstanin terveysministeriö valitsi strategisia kumppaneita maailman parhaista yliopistoista, joiden vastuulla on reformin tukeminen valituilla alueilla. Olen erittäin ylpeä siitä, että myös konsortiomme valittiin mukaan”, sanoo jo kuudetta vuotta Kazakstanissa projekteja johtanut JAMKin asiantuntija Johanna Heikkilä.

Tämä osoittaa sen, että suomalaisen terveydenhuollon koulutuksen arvostus maailmalla on hyvä ja tuki Kazakstanin korkeimmalta johdolta on saavutettu.

“Suomalaisten ammattikorkeakoulujen sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisen osaamista arvostetaan maailmalla. Se on käytännönläheistä, kunkin maan kontekstia kunnioittavaa ja systemaattisesti ja pitkäjänteisesti toteutettua”, toteaa HAMKin hyvinvointiyksikön johtaja Hanna Maijala.

Seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana toteutettava projekti on yksi suurimmista yksittäisistä korkeakoulujen koulutusvientihankkeista. Se työllistää ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita noin 12 henkilötyövuotta. Työ tehdään sekä Suomessa että Kazakstanissa.

“Toivottavasti Kazakstanissa tehtävään yhteistyöhön saadaan seuraavaksi mukaan myös hyvinvointi- ja terveysalan yrityksiä. Esimerkiksi FinlandCare –kasvuohjelman jäsenissä, on useita yrityksiä, joiden kanssa koulutus- ja asiantuntijapalveluita tarjoavat ammattikorkeakoulut voisivat tehdä yhteistyötä suomalaisen osaamisen viennissä”, hanketta johtava koulutusvientipäällikkö Timo Juntunen JAMKista sanoo.

Vuodesta 2012 lähtien konsortio on toteuttanut yli 50 koulutusprojektia Kazakstanissa sekä opettajankoulutuksessa että terveydenhuollossa. Suomeen on tullut kazakstanilaisia opiskelijoita myös maan Bolashak-stipendijärjestelmän kautta. Kazakstanissa on lisäksi lokakuussa 2017 käynnistynyt EU:n rahoittama miljoonan euron ProInCa-hanke, joka tähtää korkeakoulujen innovaatiokapasiteetin vahvistamiseen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiseksi.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]