HAMK on saanut Erasmus-rahoituksen sähköistä oppimista edistävälle hankkeelle - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK on saanut Erasmus-rahoituksen sähköistä oppimista edistävälle hankkeelle

HAMK on saanut Erasmus-rahoituksen sähköistä oppimista edistävälle hankkeelle

07.09.2018 10:00

Hanke on osa kokonaisuutta, jolla edistetään opiskelijoiden yhdenvertaisia oikeuksia korkeakoulutukseen taustasta riippumatta.

Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut kolmen vuoden rahoituksen kansainväliselle hankkeelle, joka liittyy ihmisten tasavertaiseen mahdollisuuteen opiskella riippumatta oppimisvaikeuksista, kognitiivisista kyvyistä, näkö- tai kuulokyvystä tai muista toimintarajoitteista.

HAMKn hallinnoima Erasmus+ hanke edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua korkeakoulussa (Universal Design for Learning, UDL), erityisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL) -hankkeessa ovat kumppaneina Suomen eOppimiskeskus, Jyväskylän yliopisto, Lundin yliopisto Ruotsista, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norjasta ja University of York Englannista. Hankkeessa kartoitetaan osallistavia sähköisen oppimisen käytänteitä, kehitetään työkaluja ja malleja, joilla parannetaan sähköisen oppimisen saavutettavuutta ja kehitetään henkilökunnan osaamista osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta.

Tasapuolisuus tärkeä varmistaa

Kun korkeakoulujen digitaaliset toiminta- ja oppimisympäristöt monipuolistuvat, sekä opiskelijoille että henkilökunnalle on varmistettava yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluiden saavutettavuuteen, oppimiseen, kouluttautumiseen ja työn tekemiseen. Saavutettavuus merkitsee ympäristön, kohteen, tuotteiden, viestinnän ja palvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille.

Kaikille soveltuva ja saavutettavuuden huomioon ottava suunnitteluprosessi (Design for All) huomioi ihmisten erilaisuuden, sosiaalisen osallisuuden ja tasa-arvoisuuden kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla ihmisillä on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita riippumatta näkö- tai kuulokyvystä, toimintarajoitteista tai kognitiivisista kyvyistä.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Älykkäät palvelut tutkimusyksikön MATEC-tutkimusryhmässä on tällä hetkellä meneillään useita hankkeita, joissa edistetään korkeakoulutuksen saavutettavuutta eri näkökulmista.

Opetushallitus myönsi tänä vuonna Erasmus+ rahoitusta kaikkiaan neljälle suomalaisvetoiselle hankkeelle.

Lisätietoja:
Merja Saarela, yliopettaja, Älykkäät palvelut, HAMK, 040 7650710

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]