HAMK teki vahvan tuloksen vuonna 2017 - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK teki vahvan tuloksen vuonna 2017

HAMK teki vahvan tuloksen vuonna 2017

21.03.2018 10:30

Hyvä tulos tuo vakautta ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen edelleen.

Hämeen ammattikorkeakoulukonserni ylsi vuonna 2017 hyvään taloudelliseen tulokseen. Konsernin tilikauden tulos oli 1 082 866 (vuonna 2016 tilikauden tulos oli 373 692) euroa.​ Hämeen ammattikorkeakoulu oy:n tilikauden tulos oli 878 665 (544 595) euroa, sisältäen Lahdensivun kiinteistöjen luovutukseen liittyvän lisäpoiston, jonka osalta kirjattiin 880 000 euron luovutustappio.

Hyvä tulos luo vakautta HAMKin toimintaan.

”Positiivinen tulos mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Joissain ammattikorkeakouluissa on jouduttu aloittamaan yt-neuvottelut, meillä siihen ei ole tarvetta. Rahoitusleikkaukset on jo otettu huomioon, tilanne on hyvä ja tasapainossa”, sanoo rehtori Pertti Puusaari.

Korkeakoulukonsernin viime vuoden liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 57,2 (56,8) miljoonaa euroa. Konsernin tase on erittäin vahva, sillä omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 90,5 prosenttia.

HAMI kääntyi voitolle

Positiivista oli myös Hämeen ammatti-instituutin tuloksen kääntyminen viime vuonna voitolliseksi. HAMIn tilikauden voitto nousi 205 700 euroon.

”HAMIn tasetta saatiin nyt vahvistettua, mikä on tärkeää, kun toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia aletaan käytännössä toteuttaa”, sanoo HAMKin talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi.

Kaikkiaan HAMKista tutkinnon suorittaneiden määrä jäi viime vuonna hieman vuoden 2016 ennätyksellisestä tasosta. AMK-tutkintoja ja ylempiä amk-tutkintoja kertyi viime vuonna yhteensä 1008, ja 55 opintopistettä suorittaneita 3581. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi selvästi viime vuonna. Myös ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneiden määrä nousi.

Kasvua kahdella alueella

HAMKin uuden strategian luominen aloitettiin vuoden 2018 alussa. Kasvua korkeakoulu hakee erityisesti kahdella alueella. Nämä ovat työelämälähtöinen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehitystoiminta sekä osaamisen vienti.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]