HAMKille 1,2 miljoonan euron rahoitus opettajakoulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKille 1,2 miljoonan euron rahoitus opettajakoulutukseen

HAMKille 1,2 miljoonan euron rahoitus opettajakoulutukseen

18.06.2018 14:47

Hämeen ammattikorkeakoulun vetämä hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1,2 miljoonan euron rahoituksen opettajankoulutuksen kehittämiseen.

​Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa kehitetään ammattiopistojen ja lukion opettajien valmiuksia antaa opetuksessa erityistä tukea ja ohjausta. Hankkeessa kehitetään myös opetussuunnitelmia, opintotarjontaa, sekä vahvistetaan muun muassa työelämä- ja kansainvälisyystaitoja.  Kuluvan vuoden alusta lähtien toisen asteen koulutuksessa ammatillista opiskelua tehdään yhä enemmän työelämässä, ja lukiolaisilla on oikeus erityisopetukseen. Nämä vaativat opettajilta uudenlaisia taitoja.

Hämeen ammattikorkeakoulun saama 1,2 miljoonan euron rahoitus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 12,7 miljoonan euron hankerahoitusta. Hankkeilla uudistetaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta sekä vahvistetaan korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien yhteistoimintaa. Rahoitusta sai kaikkiaan 25 hanketta, joista HAMKin koordinoima projekti on suurin.

Oppijan oikeus – opettajan taito –hanke alkaa lokakuussa ja se kestää noin kolme vuotta. Hankkeessa on mukana kahdeksan kumppania: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

”Olen innoissani, että HAMK vetää nyt kahta suurinta opettajakoulutuksen tutkimus- ja kehityshanketta. Rahoituksen saanti on suuri luottamuksen osoitus”, sanoo yksikönjohtaja Seija Mahlamäki-Kultanen HAMKista.

Edellinen suurhanke OPEKE alkoi HAMKissa syksyllä 2017, ja se kestää vuoteen 2020 asti. OPEKE-hanke uudistaa opettajankoulutusta valtakunnallisesti koko opettajauran aikana aina opiskelijoiden valinnasta opettajien eläkkeelle siirtymiseen asti. Yhteistyötä hankkeessa tehdään kuuden pääkumppanin kanssa.

Lisätiedot:
Seija Mahlamäki-Kultanen, yksikönjohtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK 040 5878029 , etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]