HAMKille suurlahjoitus insinöörikoulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKille suurlahjoitus insinöörikoulutukseen

HAMKille suurlahjoitus insinöörikoulutukseen

26.03.2018 11:56

Hämeen ammattikorkeakoulu saa 400 000 euron lahjoituksen Teknologiateollisuus ry:ltä ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä.

Lahjoitus on tarkoitettu tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen ja osaamisen strategiseen kehittämiseen.

Lahjoituksia saa yhteensä yhdeksän insinöörikoulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua. Jakoperusteissa tarkasteltiin laajasti koulutusten vaikuttavuutta.

– Tämä on meille hieno uutinen. Se kertoo tekemämme työn arvostuksesta ja myös kannustaa meitä kehittämään tekniikan alan koulutusta entistä työelämäläheisemmäksi ja innostavammaksi, rehtori Pertti Puusaari toteaa.

Kaikkiaan insinöörikoulutusta tarjoaa yhdeksäntoista eri ammattikorkeakoulua. Suurimmat lahjoitukset, 700 000 euroa, saivat Metropolia ja TAMK.

AMK-insinöörikoulutukselle on tarvetta

Teknologiateollisuuden innovaatiojohtaja Mervi Karikorpi nimeää ammattikorkeakoulujen insinööritutkintojen vahvuudeksi osaamisperusteisuuden, moduulirakenteen ja yritysyhteistyön. Ne mahdollistavat nopean reagoinnin työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Karikorpi toteaa, että lisä- ja muuntokoulutukselle on kasvava tarve. Koneoppimisen ja tekoälyn kaltaisten uusien osaamisalueiden tarjontaa tulisikin hänen mukaansa lisätä.

–  Digitaalisuutta, automaatiota ja robotiikkaa sekä yritysyhteistyötä lisätään entisestään kaikessa tekniikan koulutuksessa. Tekniikan oppimisympäristöjen kehitystyössä otetaan huomioon erityisesti monialaisuus ja yhteistyö eri alojen kesken, toteaa HAMKin Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen.

Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja

Ammattikorkeakouluilla on vuoden loppuun asti käynnissä varainkeruun vastinrahakausi, jonka aikana opetus- ja kulttuuriministeriö pääomittaa ammattikorkeakouluja. Vastinrahoitus kohdennetaan suhteessa ammattikorkeakoulujen keräämään yksityiseen pääomaan.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen kannustaa muitakin tahoja osallistumaan ammattikorkeakoulujen varainhankintakampanjaan.

– HAMK on aktiivisesti mukana kampanjassa. Teknologiateollisuuden avaus osoittaa, että meihin uskotaan. Meillä on kyky tuottaa elinkeinoelämän tarvitsemaa osaamista kaikilla koulutusaloillamme. Lahjoitusten avulla pystymme kehittämään toimintaamme entistäkin vaikuttavammaksi, rehtori Puusaari toteaa.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]