HAMKin vuoden 2018 opiskelija on Kaisa Saari - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin vuoden 2018 opiskelija on Kaisa Saari

HAMKin vuoden 2018 opiskelija on Kaisa Saari

19.12.2018 14:00

HAMKin vuoden 2018 opiskelijaksi on valittu Kaisa Saari Järvenpäästä, vuoden työntekijäksi opintosihteeri Hanna Kanerva Tammelasta ja erittäin ansioituneeksi opiskelijaksi Liisa Stark Hämeenlinnasta.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. palkitsee vuosittain Hämeen ammattikorkeakoulun vuoden opiskelijan ja erityisen ansioituneen opiskelijan sekä Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöä. Stipendit julkistettiin ja jaettiin Hämeen ammattikorkeakoulun joulukuun 19. päivän valmistujaisjuhlassa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

 

Vuoden 2018 opiskelija, 1000 euron stipendi

Kaisa Saari, Järvenpää, Sosiaalialan koulutus

Kaisa Saari on suorittanut opintonsa menestyksekkäästi ja laatinut erittäin ansiokkaan opinnäytetyön sekä valmistuu sosionomi muuntokoulutuksesta tavoiteajassa. Opinnoissaan hän on ollut hyvin sitoutunut ja kehittänyt ammattitaitoaan monin eri tavoin.

Opiskelijaryhmissä ja tiimeissä Kaisa Saari on ollut aktiivinen vastuunkantaja, luotettava ja toisia arvostava jäsen. Hänellä on monien työvuosien tuomaa asiantuntemusta varahaiskasvatuksesta ja sen ansiosta hän on tuonut osaamistaan ja näkemyksiään esille rakentavalla tavalla ja siten rikastuttanut opetusta omalla panoksellaan.

 

Vuoden 2018 työntekijä, 1000 euron stipendi

Opintosihteeri Hanna Kanerva, Tammela, Forssan kampus, Kestävän kehityksen koulutus, Biotalouden insinöörikoulutus ja Sairaanhoitajakoulutus

Hanna Kanerva on innovatiivinen, rohkea, ketterä ja työelämälähtöinen sekä innokas kehittäjä toimiessaan kolmen koulutuksen opintosihteerin tehtävissä. Hänellä on erinomainen taito asettaa kaikessa toiminnassaan opiskelija keskiöön.

Hanna Kanerva on ratkaisukeskeinen ja helposti lähestyttävä toimija. Hän osaa antaa positiivista palautetta ja ottaa vastaan rakentavia ehdotuksia. Työyhteisö arvostaa hänen palveluhenkistä toimintatapaansa ja tukeutuu monissa asioissa hänen monipuolisiin taitoihinsa. Hanna Kanerva on työtehtävissään korkean tason ammattilainen.

 

Vuoden 2018 Erityisen ansioitunut opiskelija, Markku Moilasen erityisrahaston stipendi 1000 euroa

Liisa Stark, Tuulos, Bio- ja elintarviketekniikan koulutus

Liisa Stark on osoittautunut opinnoissaan ja kaikessa tekemisissään erityisen innovatiiviseksi, päteväksi ja ripeäksi tekijäksi. Hän on suorittanut opintonsa osin työn ohella suorittaen useita moduuleja samanaikaisesti ja hyvin onnistuneesti, osoittaen täten erinomaista organisointi- ja ajanhallintakykyä. Hän on taitavasti yhdistänyt elintarvikealan työkokemuksen opintojen aikana hankittuun osaamiseen.

Liisa Stark on aktiivisesti syventänyt bioenergiatekniikan osaamista opinnoissaan ja niiden ulkopuolella sekä luonut laajan kontaktiverkoston alalle ja siten päässyt vastuullisiin työtehtäviin. Hän on kaupallistanut yhdessä opiskelutoverinsa kanssa tehdyn innovaation ja perustanut oman yrityksen.

Liisa Stark on erityisen positiivinen ja iloinen ihminen, joka huomaa kannustaa ja auttaa muita. Hän on positiivisesti edistänyt HAMKin brändiä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

 

Lisätietoja: Aira Lappalainen, säätiön sihteeri, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr., 040 734 4503, etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]