Hyvinvointiosaamisen tutkijat yhteistyöhön University of South Walesin kanssa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointiosaamisen tutkijat yhteistyöhön University of South Walesin kanssa

Hyvinvointiosaamisen tutkijat yhteistyöhön University of South Walesin kanssa

12.06.2018 15:42

HAMKin tutkijayliopettaja Sari Miettinen ja yliopettaja Katja Valkama ovat saaneet viiden vuoden Visiting Fellow -statuksen University of South Walesiin. Kyseessä on merkittävä ja pitkä yhteistyö, joka mahdollistaa tutkimuksen valituilla alueilla.

Hämeen ammattikorkeakoulun Hyvinvointiosaamisen yksikön alkuvuodesta järjestämä International Week on poikinut uuden kansainvälisen yhteistyökuvion. Tapahtumassa tavanneet HAMKin Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön tutkijayliopettaja Sari Miettinen ja HYOSin yliopettaja Katja Valkama sekä University of South Walesin Ruth Northwayn (Professor of Learning Disability Nursing) ovat kartoittaneet mahdollisuuksia korkeakoulujen väliselle yhteistyölle.

Yhteistyö on edennyt ja Miettinen ja Valkama ovat saaneet visiting fellow -statukset USW:iin.  Statukset mahdollistavat korkeakoulujen välisen tiiviin ja hedelmällisen yhteistyön, kun ovet ovat avoinna molempiin suuntiin ja molempien osapuolien osaamisresurssit ovat käytössä.

Osapuolet selvittävät erityisesti heikommassa asemassa olevien väestöryhmien osallisuutta palveluissa ja niitä koskevassa tutkimuksessa. Osallistavan tutkimuksen tavoitteena on antaa ääni tutkimuksen kohderyhmälle ja näin löytää parhaita ratkaisuja, jotka palvelevat sekä asiakkaita, ammattilaisia että palvelujärjestelmiä.

Tutkijoiden saama visiting fellow -status vahvistaa HAMKin tutkimusyhteistyötä myös Disaster Healthcare -teeman parissa. Siinä HAMKin hyvinvointiosaamisen yksiköllä on entuudestaan pitkä historia USW:n Master-koulutuksen kumppanina. Myös tässä koulutuksessa kuljetaan yhä vahvemmin tutkimukselliseen suuntaan. Seuraavien tutkijavierailujen aikana käydään keskusteluja muun muassa Disaster Healthcare -koulutuksesta ja siihen liittyvästä USW-HAMK-kumppanuudesta.

Tutkijat vierailevat korkeakouluissa seuraavan kerran syksyllä, jolloin uudet tutkimuskumppanit alkavat työstää yhteistä tutkimussuunnitelmaa ja julkaisuja.

Lisätietoja:
Sari Miettinen, tutkijayliopettaja, Älykkäät palvelut –tutkimusyksikkö, HAMK,  0505763513,  etunimi.sukunimi@hamk.fi

Lue lisää: https://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/alykkaat-palvelut/kestava-hyvinvointi/Sivut/osallisuudessa-toteutuvat-hyvinvointipalvelut.aspx

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]