Jukka Raitanen: ”Yritysyhteistyö on kasvanut valtavasti” - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jukka Raitanen: ”Yritysyhteistyö on kasvanut valtavasti”
KK-hamkilainen: Jukka Raitanen

Jukka Raitanen: ”Yritysyhteistyö on kasvanut valtavasti”

04.09.2018 09:33

HAMKin liiketalouden koulutusohjelmassa pyörii jo yli 100 yritysprojektia vuodessa. Työelämäpäällikkö Jukka Raitanen linkittää opiskelijat ja yritykset.

Hämeen ammattikorkeakoulun työelämäpäällikkö Jukka Raitanen on monessa mukana. Hän on käytännön linkki opiskelijoiden ja yritysten välissä. Raitanen ja koko kolmen ja puolen henkilön tiimi organisoi suurta osaa HAMKin vuotuisista tapahtumista. Niissä yritykset ja opiskelijat tekevät paljon liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää yhteistyötä.

Raitasella itsellään on liiketalouden tausta. Hän valmistui HAMKin liiketalouden koulutusohjelmasta vuonna 2013. Ennen HAMKia hän opiskeli pari vuotta markkinointia Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa eli nykyisessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMKissa.

HAMKiin opiskelemaan hän tuli 2008 ja työskenteli samaan aikaan Hämeenlinnassa: ensin tutkimushaastattelijana, sitten yövartijana.

”Vartijan työ oli todella opettavaista. Siinä oppi ajankäytön ja yllättävien tilanteiden hallintaa sekä ihmisten kanssa pärjäämistä”, sanoo Raitanen. 

Laaja kirjo yhteistyötä

Yritysyhteistyöhön Raitanen tutustui jo opintojensa aikana harjoittelussa, kun hän koordinoi opiskelijaprojekteja. Liiketalouden yritysyhteistyötä tehdään nykyisin hyvin samanlaisessa ympäristössä. Tärkeää on ottaa opiskelijat huomioon yksilöinä.

Yhteistyön kirjo on laaja, aina lyhyistä tuntitöistä useita vuosia kestäviin hankkeisiin. Liiketalouden opiskelijoiden lisäksi myös muiden koulutusalojen opiskelijat voivat Raitasen avulla hakea kontakteja yrityksiin ja toisinpäin.

”Meillä on tavallaan kaksi asiakasryhmää: yritykset ja opiskelijat. Yritykset saavat täältä apua kehityshaasteisiinsa, ne saavat tutkimuksia, lisätyövoimaa ja apua ongelmanratkaisuun. Opiskelijoiden vinkkelistä yhteistyö tuottaa projekteja, harjoitteluita ja opinnäytetyön aiheita.”

cSchoolin pop up -kampus lyönyt läpi

Suurin HAMKin liiketalouden vuotuisista yritysyhteistyömuodoista on cSchool of business design. Siinä opiskelijat suorittavat opintojaan projektien muodossa eli ratkovat yrityksiltä saatuja haasteita. Tehtävät liittyvät pääosin markkinointiin, palvelumuotoiluun ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Kokemukset cSchoolista ovat olleet hyviä ja toiminta kasvaa ympärivuotiseksi Hämeenlinnassa ja pop up -kampuksella Tampereella Crazy town -yritysyhteisön tiloissa.

”Tampereelta on saatu hienoja tuloksia. Toiminta palvelee hyvin opiskelijoita ja yrityksiä, jotka tulevat siltä suunnalta”, sanoo Raitanen.

Paljon muutakin

Liiketalouden koulutuksella on paljon muutakin yhteistyötä yritysten ja opiskelijoiden välillä. Amazing Business Train kerää yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita junamatkalle, jonka aikana opiskelijan liikeideaa voidaan hioa intensiivisesti. Startup Business School puolestaan on yrityshautomo, joka tarjoaa kenelle tahansa ja milloin vain mahdollisuuden tulla kehittämään liikeideaansa.

HAMKin Killerpitchingissä keskitytään pitsaamiseen eli autetaan yrittäjää hiomaan hissipuhettaan. Vakiintunut yhteistyön muoto on myös DIILI-viikot. Siinä ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelijat pääsevät heti syksyn aluksi ratkomaan valittujen yritysten antamia DIILI-haasteita. Kutakin haastetta ratkotaan viikko ja yritys palkitsee kiinnostavimman työn.

Startupit voivat tarjota HAMKille myös nopeita some-ongelmia ratkottavaksi.

Task Tank -pikatyöpajoissa opiskelijat etsivät ratkaisun esitettyyn ongelmaan yhden tunnin aikana”, kertoo Raitanen. 

Jo vakiintunut tapahtuma on Freezing Week. Helmikuiseen opiskelijatapahtumaan tulee kansainvälisiä puhujia, ja opiskelijoilla on ratkottavanaan käytännön projekti. Vuonna 2016 Ähtärin Eläinpuisto haki näkemystä, mitä kaikkea pandojen ympärillä voisi toteuttaa. Viime vuonna Kultasuklaa ja Kultakeskus hakivat toimintaansa tuotekehitys- ja markkinointi-ideoita.

 

Ovet auki uusille projekteille ja uuden oppimiselle

Työelämäyhteistyöhön liittyy myös mahdollisuus hyödyntää HAMKin tutkimusyksiköihin kertynyttä osaamista. Yhteistyötä kaikkien neljän tutkimusyksikön kanssa on paljon, ja se on tärkeä lisä niin yrityksille kuin opiskelijoille. Kaikkiaan yhteistyöprojekteja yritysten kanssa on vuosittain toista sataa.

Raitasen työssä moni asia liittyy kehittämiseen. Itseensä hän satsaa opiskelemalla työn rinnalla ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Siitä on hyötyä sekä työhön että laajemmin.

”Lisäopinnot tuovat uusia mahdollisuuksia haastaa itseään ja rakentaa omaa osaamistaan syvemmäksi. Opintojen kautta pääsee myös vaikuttamaan siihen, mikä on oma rooli työelämässä muutaman vuoden päästä”, sanoo Raitanen.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]