Koulutuksen avulla tukea nuoren opiskelijan kohtaamiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koulutuksen avulla tukea nuoren opiskelijan kohtaamiseen

Koulutuksen avulla tukea nuoren opiskelijan kohtaamiseen

02.11.2018 13:33

Näe ja kuule minut! Ammattiin opiskelevan nuoren kohtaaminen 3 op –koulutus pureutuu nuoruuteen kehitysvaiheena ja tarkastelee keinoja, joilla voidaan tukea nuoren toimijuutta ja opintoihin kiinnittymistä. Positiivinen pedagogiikka ja osallistavat menetelmät ovat tärkeässä roolissa nuoren kyvykkyyden, itseohjautuvuuden ja toimijuuden tukemisessa.

Array

Koulutus on ensimmäinen osa Timanttia hiomassa – Nuoren opiskelijan kohtaaminen ja valmentaminen matkalla ammattiin –hanketta. Hankkeessa on kolme itsenäistä koulutusosiota, joista kaksi muuta ovat: Opiskelijan valmentajana ammatillisen kasvun prosessissa 3 op ja Suunta kohti nuorta – nuorten kanssa toimimisen menetelmiä 3 op.

Nyt kannattaa hypätä mukaan ensimmäiseen koulutusosioon ja varmistaa samalla paikka myös tuleviin koulutuksiin!

Aika ja paikka: 9.1. ja 6.2.2019, Tampere
Kohderyhmä: Opettajat/ohjaajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit, esimiehet ja johto, nuorisotyöntekijät (toisen asteen ammatillinen koulutus)

Lue lisää koulutuksesta!

Ilmoittautuminen koulutukseen 

Hamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK Hyvinvointiosaaminen. Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]