Lehtori, MMM Katariina Manni väittelee kotieläintieteestä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lehtori, MMM Katariina Manni väittelee kotieläintieteestä

Lehtori, MMM Katariina Manni väittelee kotieläintieteestä

28.09.2018 09:14

Maaseutuelinkeinojen lehtori, MMM Katariina Manni esittää väitöskirjansa Restricted energy intake strategies for growing and finishing dairy bulls offered grass silage-based diets julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopistossa perjantaina 28.9.2018. 

Väitöksen alana on kotieläintiede. Manni selvitti väitöskirjatyössään energiansaannin vaikutusta maitorotuisten sonnien tuotantotuloksiin, erityisesti kasvuun, rehun hyväksikäyttöön, ruhon rasvoittumiseen ja lihan laatuun. Työn taustalla oli tarve löytää keinoja, jotka ehkäisevät ruhojen rasvoittumista. Työssä etsittiin ruokintavaihtoehtoja, joilla voidaan tuottaa painavia mutta vähärasvaisia ruhoja heikentämättä lihan syöntilaatua. Tulokset osoittivat sonnien sopeutuvan erilaisille ruokinnoille ilman suuria vaikutuksia tuotantotuloksiin ruokinnan perustuessa hyvälaatuiseen säilörehuun.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]