Maatiloille tehokkuutta digitaalisista menetelmistä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Maatiloille tehokkuutta digitaalisista menetelmistä

Maatiloille tehokkuutta digitaalisista menetelmistä

28.11.2018 10:56

Maatiloilla on perinteisesti ajateltu, että rehupaaliryhmät tai -erät voidaan erottaa toisistaan eriväristen kääremuovien ja käsin tehtyjen spraymaalimerkintöjen avulla. Koska paali voi olla varastoituna kauankin ja samalta peltolohkolta tehtyjen yksittäisten paalien välillä voi olla suuriakin eroja, paalin yksilökohtaisella merkinnällä ja laatuominaisuuksilla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä paalien käytössä. HAMKin Digipaali-hankkeessa haetaan ratkaisuja, joilla digitaalisten menetelmien tuomia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää paalien yksilökohtaiseen merkintään.

HAMKin Ohutlevykeskuksen tutkijayliopettaja Katariina Penttilä esiintyi Suomen suurimmassa etätunnistustekniikkaa käsittelevässä RFID/NFC (Radio Frequency Identification/ Near Field Communication) -konferenssissa, joka järjestettiin Vantaalla 15.11.2018. Konferenssi oli suunnattu ensisijaisesti etätunnistustekniikkasovellusten potentiaalisille soveltajille kaupan alalla, teollisuudessa, logistiikassa ja palvelutuotannossa. Tapahtumassa esiteltiin RFID- ja NFC-sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia, joilla yritykset voivat varmistaa toimintavalmiutensa tulevaisuudessakin.

Katariina Penttilä esitti konferenssissa rehupaalien elinkaaren hallinnan tehostamiseen tähtäävän Digipaali-hankkeen tavoitteita ja hyötyjä sekä hankkeen toimenpiteitä, tähän asti saavutettuja tuloksia ja seuraavia askeleita. Hyödyntämällä digitaalisia menetelmiä rehupaalien elinkaaren hallinnassa voidaan:

  • Tunnistaa paalin yksilöllisesti koko niiden elinkaaren ajan
  • Saada faktatietoa paalien sijainnista, laadusta ja mahdollisista poikkeamista
  • Luoda mahdollisuus digitaaliseen kaupankäyntiin alan foorumilla
  • Saada paalitieto sähköisenä, jolloin se voidaan integroida muihin tilan käyttämiin tietojärjestelmiin

Lisäksi pidemmän ajan kuluessa viljelijälle kertyy todenmukaista tietoa paaliruokinnasta ja karjan tuottavuuden optimoinnista.

Tähän mennessä kehitettyjen ratkaisujen suorituskykyä tullaan seuraamaan talven yli. Kehitystyössä keskitytään nyt paalien paikkatietoon johtavan anturiteknologian määrittelyyn, pilottilaitteiston pienentämiseen ja kustannustehokkuuden kasvattamiseen, paikkatietoleimauksen automatisointiin ja integrointiin maatalouden tietojärjestelmiin sekä visualisoinnin kehittämiseen. Ensi kesänä teknologiaa pilotoidaan laajasti kolmella maatilalla. Sovellusalue on haastava, mutta teknologiavalinnat ja koejärjestelyt ovat olleet onnistuneita. Kevättä odotetaan hyvillä mielin, talven yli kestävä olosuhdetestaus ja tulevan kesän laajat koeajot vahvistavat teknologiavalintojen oikeellisuuden.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavaa Digipaali-hanketta hallinnoi HAMKin biotalouden tutkimusyksikkö. Mukana toteutuksessa ovat myös HAMKin Ohutlevykeskuksen energiatehokkuuden tutkimusryhmä ja älykkäiden palveluiden tutkimusyksikkö, Luonnonvarakeskus sekä kolme paaleja tekevää karjatilaa. Hanke on yksi kahdeksasta Suomessa toimivasta EIP-innovaatiohankkeesta ja osa EU:n EIP-AGRI verkostoa.

 

 

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]