Mona-Anitta Riihimäki HAMKin biotalouden yksikön johtajaksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mona-Anitta Riihimäki HAMKin biotalouden yksikön johtajaksi

Mona-Anitta Riihimäki HAMKin biotalouden yksikön johtajaksi

18.01.2018 14:48

Mona-Anitta Riihimäen haaveena on nostaa HAMK valtakunnallisesti merkittävään rooliin biotalouden kouluttajana.

Mona-Anitta Riihimäki on valittu Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden yksikön johtajaksi. Riihimäki on aiemmin toiminut HAMKissa biotalouden tutkimusyksikön johtajana. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ja väitellyt kasvigenetiikasta. HAMIn rehtorina jatkaa Ari Mikkola.

HAMKin rehtori Pertti Puusaari perustelee Riihimäen valintaa erityisesti yhteistyökyvykkyydellä, määrätietoisella etenemistavalla sekä laaja-alaisuudella.

”Mona on selkeästi tavoiteorientoitunut, aloitteellinen ja uudistumishalukas johtaja, joka painottaa aktiivista keskustelua”, sanoo Puusaari.

Riihimäen mukaan alkutuotanto pysyy jatkossakin tärkeässä roolissa koulutus- ja tutkimustoiminnassa. Perinteisen luonnonvara-alan koulutuksen lisäksi HAMKin on vastattava myös kehittyvän bioalan tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungistumiskehitys ja digitalisaation ilmentymät maatilabottien tietoturvasta satelliittiohjattaviin työkoneisiin ja big datan hallintaan luovat uusia tarpeita koulutukselle. Näihin kehityshaasteisiin vastataan monialaisen koulutuksen, kehittämisen ja soveltavan tutkimuksen kautta.

”Haaveenani on, että HAMK nousee valtakunnallisella tasolla merkittävään rooliin biotalouden kouluttajana”, sanoo Riihimäki.

”Uskon, että minulla on hyvä pohja uuteen tehtävään, sillä tunnen tehtäväkentän hyvin. Lisäksi meillä on erittäin ammattitaitoista henkilökuntaa bioalan tutkimus-ja kehittämistoiminnassa”, Riihimäki jatkaa.

Tehtävä on kolmevuotinen, ja sitä on mahdollista jatkaa toiset kolme vuotta.

HAMKin biotalouden yksikössä opiskellaan muun muassa bio- ja elintarviketekniikkaa, biotalouden tieto- ja viestintätekniikkaa, hevostaloutta, kestävää kehitystä, maaseutuelinkeinoja, metsätaloutta ja puutarhataloutta sekä rakennetun ympäristön suunnittelua ja ylläpitoa.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]