Ojien kunnostus ja ylläpito vaatii uudenlaista osaamista - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ojien kunnostus ja ylläpito vaatii uudenlaista osaamista

Ojien kunnostus ja ylläpito vaatii uudenlaista osaamista

28.11.2018 09:00

Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksikössä järjestetään ojaisännöintikoulutus 28.-30.11.2018. Koulutuksen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Ojitusisäntiä tarvitaan tulevaisuudessa auttamaan maanomistajia muun muassa ojien kunnostuksessa ja ylläpidossa. Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksikössä järjestetään ojaisännöintikoulutus 28.-30.11.2018.

Koulutuksessa käsitellään metsäojituksia sekä ojitusyhteisöjen tehtäviä. Lisäksi tutustutaan metsä- ja pelto-ojituskohteisiin Tammelassa ja Lopella. Koulutus on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa vesitalousisännöitsijä-koulutusta. Koulutuksessa on kolme lähijaksoa, joista yksi järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Ojilla on ratkaiseva merkitys viljan ja metsien kasvulle, sillä ojitus on edellytys toimivalle satoa tuottavalla maataloudelle sekä puuta tuottavalle metsätaloudelle. Valtion rakennuttamat ojaverkostot ovat olemassa, mutta ne vaativat ylläpitoa.  Aikaisemmin valtio on huolehtinut kunnostuksesta, mutta nyt tehtävä on siirtynyt maanomistajien vastuulle. 

Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito kuuluvat nyt niille, jotka asuvat valtaojien varsilla ja joiden pellot tai metsät hyötyvät kuivatuksesta. Kuitenkin vain muutamilla maanomistajilla on riittävästi tietoa siitä, miten valtaojien tarvitsema kunnossapitohanke kannattaa viedä läpi. Heillä on harvoin tietoa ojitusyhteisön olemassaolosta tai sen jäsenistä. Puutteita on myös käytännön ojitushankkeen toteuttamisessa, kuten urakoitsijan kilpailuttamisesta, urakkasopimuksen solmimisesta tai avustusten hakemisesta. Myös metsäojituskäytännöt saattavat olla vieraita.

Tarvetta on osaajille, jotka hallitsevat ojien lisäksi järvien kunnostushankkeen läpiviennin ja jotka osaavat lukea kosteikkosuunnitelmia. Ojitusisäntää tarvitaan tulevaisuudessa toimimaan maanomistajien vastuulla olevien yhteishankkeiden ja ojitusyhteisöjen edunvalvojina hallinnoltaan vaativissa ja usein pitkäaikaisissa hankkeissa. Vaikka ojitusisännöinnillä on vaikea tarjota pääelinkeinoa, voi se täydentää esimerkiksi tieisännöitsijän elinkeinomahdollisuuksia.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU sekä Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ovat olleet järjestämässä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella syksyllä 2018 alkanutta vesitalousisännöitsijä koulutusta.  Koulutus auttaa osallistujia pätevöitymään erilaisiin ojitushankkeisiin ja ojayhteisöihin liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Niihin kuuluvat muun muassa suunnitelman hankkiminen, urakoiden kilpailuttaminen, mahdolliset luvat, työn valvonta ja kustannusten jako osakkaiden kesken.

Lisätietoja:

Henrik Lindberg, tutkijayliopettaja, HAMK, 03 646 5390, etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]