Ojitusisännöitsijä pitää ojitushankkeiden langat käsissään - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ojitusisännöitsijä pitää ojitushankkeiden langat käsissään

Ojitusisännöitsijä pitää ojitushankkeiden langat käsissään

12.03.2018 12:58

Ympäristöliiketoimintaan on muodostumassa uusi ala, joka sopii maaseudun yrittäjille.

Ojitusisännöinti on uusi ympäristöliiketoiminnan ala, joka on muodostumassa ojitusyhteisöjen toiminnan tukemiseksi. Se sopii maaseudun yrittäjille sekä maa- ja metsätalouden harjoittajille. Esimerkiksi tieisännöitsijän tehtäviä hoitaville ojitusisännöinti on sovelias toimenkuvan laajennus. Tehtävä sopii myös muille, joilla on hanke- ja valvontaosaamista jo valmiina.

Ojakunnostukset ovat ajankohtaisia

Ojakunnostukset tähtäävät yhdenaikaiseen tuotantotalouden ja ympäristön hyvinvoinnin parantamiseen. Kokonaisvaltainen vesienhallinta koostuu perus- ja paikalliskuivatuksen toimenpiteistä sekä valumavesien hallinnan toimenpiteistä, maanrakenne ja kasvukunto huomioiden.

Valtaosa peltojen ja suometsien ojitushankkeista on tehty ennen 1980-lukua, ja kunnossapito on usein jäänyt vähiin. Toimiva peruskuivatus on tärkeää peltojen kasvukunnon ja salaojituksen toimivuuden kannalta. Suometsissä kuivatuksen parantamista tarvitaan metsän kasvun parantamiseen etenkin metsän uudistamisen yhteydessä.

Ojitusisännöitsijän tehtäviin kuuluvat yhteistyön edistäminen, aktivoiminen, tukien hakeminen sekä tarvittavat toimenpiteet ojitushankkeiden käynnistämiseksi, kunnossapitämiseksi ja toteutuksen valvonnaksi.

Median edustajat ovat tervetulleita Johdatus ojitusisännöintiin -koulutustilaisuuteen

Aika: 15.3.2018 klo 9–14.30
Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna Korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, C-rakennus, 2. krs., luokka 236.

Koulutustilaisuudessa käydään läpi yleisellä tasolla muun muassa, kuinka ojitus on järjestelty Suomessa, ojitusyhteisöjen oikeuksia ja velvollisuuksia, millaisia tehtäviä tulevat ojitusisännöitsijät hoitavat, ojituksen ympäristöasioita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat maanviljelijät, metsänomistajat, ojitusyhteisöt sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Tilaisuuteen on ilmoittautunut n. 40 osallistujaa.

Ojat kuntoon -hanke toteutetaan 1.11.2016–31.12.2019 välisenä aikana Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla. Päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Etelä-Suomen Salaojakeskus, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry sekä Tapio Oy. Ojat kuntoon on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama tiedonvälityshanke, ja se toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]