Opinnäytetyö: Suomenpienhevoselle on kysyntää ratsastuskouluissa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Suomenpienhevoselle on kysyntää ratsastuskouluissa

Opinnäytetyö: Suomenpienhevoselle on kysyntää ratsastuskouluissa

07.06.2018 12:22

Hämeen ammattikorkeakoulusta hevostalouden agrologiksi valmistuvan Pinja Kyöstilän opinnäytetyössä tutkittiin suomenpienhevosen asemaa ja kysyntää opetuskäytössä erityisesti ratsastuskouluissa.

Tutkimuksessa selvisi, että pienhevoselle on kyllä kysyntää, mutta opetuskäyttöön soveltuvia yksilöitä ei ole riittävästi tarjolla.

Hevosten harrastekäyttö on vuosi vuodelta lisääntynyt ja hevosilta vaaditaan yhä enemmän erilaisia ominaisuuksia. Suomenpienhevonen täyttää hyvin nämä vaatimukset yhteistyöhaluisena, yritteliäänä, nöyränä ja eteenpäinpyrkivänä hevosena. Pienhevosten käyttö opetustoiminnassa kiinnostaa talliyrittäjiä ja pienhevoset ovat pidettyjä myös tallien asiakkaiden keskuudessa.

Kaikilla kyselyyn vastanneista talliyrittäjistä olisi halua hankkia pienhevosia opetuskäyttöön. Kyselyyn vastanneista kasvattajastakin enemmistö olisi valmis myymään kasvattejaan opetustalleille. He haluaisivat saada hevosistaan kannattavan hinnan ja myisivät ne mieluusti jo varsoina. Suurimmaksi ongelmaksi talliyrittäjien kannalta nousivat kuitenkin opetuskäyttöön sovetuvien pienhevosten hankala saatavuus ja korkea hinta, minkä vuoksi he kallistuvat helpommin ulkomaisiin tuontirotuihin.

Mielenkiintoinen huomio tutkimuksessa oli, että talliyrittäjien ja kasvattajien niin sanottuna välikätenä näyttivät toimivan yksityishenkilöt, joille kyselyyn vastanneet kasvattajat pääsääntöisesti myivät hevosiaan, ja joilta talliyrittäjät olivat niitä hankkineet. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan voisi olla kasvattajien ja ratsuttajien välisen yhteistyön kehittäminen. Hintakysymyksen kannalta oleellista olisi ostajien valistaminen siitä, mistä kotimaisen hevosen hinta muodostuu ja mikä tekee juuri suomenpienhevosesta tuontirotuja paremman vaihtoehdon opetuskäyttöön.

Kyselyssä nousi esille myös suomenpienhevosen käyttöä uhkaava ratsastajien suuri koko. Pienhevonen kykenee kuitenkin lyhytaikaisesti kantamaan vankan rakenteensa ansiosta isompaakin aikuista. Pienhevosen yksi merkittävimmistä valttikorteista ovatkin sen monipuoliset käyttöominaisuudet ja soveltuvuus koko perheen hevoseksi.

Lisätiedot:
Opiskelija: Pinja Kyöstilä, 040 0576083, pinja.kyostila@gmail.com
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan: http://www.theseus.fi/handle/10024/149021

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]