Opiskelijavalintojen uudistaminen ja koulutusasteiden yhteistyö - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijavalintojen uudistaminen ja koulutusasteiden yhteistyö

Opiskelijavalintojen uudistaminen ja koulutusasteiden yhteistyö

01.03.2018 11:45

Viimeisten kuukausien aikana on ajoittain käyty vilkastakin keskustelua korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta. Poistuvatko valintakokeet? Ohjaavatko todistusvalinnat lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien nuorten ainevalintoja jo toisen asteen opintojen varhaisessa vaiheessa​

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena opiskelijavalintojen uudistamisessa on, että korkeakoulut hyödyntävät toisen asteen tutkintoja opiskelijavalinnassa nykyistä enemmän ja luopuvat pitkäkestoista valmistautumista edellyttävistä valintakokeista.

Korkeakoulujen odotetaan lisäävän myös yhteistyötään toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on lähtenyt rohkeasti mukaan tähän kehitystyöhön. Kuluvan vuoden tammikuussa aloitti ensimmäiset nopeammin insinööriksi -opiskelijat opintonsa kolmessa eri tekniikan koulutuksessa. Mistä oikein on kysymys?

Ammatillisen toisen asteen tekniikan opiskelija voi suorittaa HAMKin insinööriopintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana. Tekniikan opinnot sovitaan osaksi ammatillista tutkintoa opiskelijan oman opintosuunnitelman mukaisesti. Käytännössä opiskelija opiskelee viimeisenä opiskeluvuotenaan yhden lukukauden HAMKissa, ja suorittaa puolet ensimmäisen vuoden insinööriopinnoista. Kun ennalta määritellyt HAMKin opinnot sekä toisen asteen tutkinto on valmis, voi opiskelija hakea tutkinto-oikeutta. Opinnot jatkuvat ilman valintakoetta jo tutuksi tulleen opiskelijaryhmän mukana.

Mahdollisuus siirtyä sujuvasti jatko-opintoihin vaatii ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalta hyvää motivaatiota. Nopeammin insinööriksi -reitti vaatii myös hyvää yhteistyötä ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun henkilökunnan välillä sekä hyvää opiskelijan ohjausta erityisesti ammattisen oppilaitoksen puolella.

Palataan vielä opiskelijavalintojen uudistamiseen. Viime vuodesta alkaen osa HAMKin tekniikan opiskelijoista on valittu ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella, ns. todistusvalinnassa.  Vuodesta 2020 alkaen todistusvalinta on pääväylä sekä lukion että ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Tämän jälkeenkin valintakokeisiin voivat osallistua ne, joita ei voida valita todistuksen perusteella. Korkeakoulut tiedottavat vuotta 2020 koskevista valintaperusteista viimeistään syksyllä 2018, jotta lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville jää riittävästi aikaa valmistautua muutokseen.

Teksti:

Tuija Engbom, Yliopettaja, kehittämispäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, Teknologiaosaamisen yksikkö

Juttu julkaistu Aamupostissa 12.2.2018

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]