Osuuspankeilta 32 000 euron lahjoitus Hämeen ammattikorkeakoululle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Osuuspankeilta 32 000 euron lahjoitus Hämeen ammattikorkeakoululle
OP lahjoittaa HAMKille

Osuuspankeilta 32 000 euron lahjoitus Hämeen ammattikorkeakoululle

17.09.2018 13:30

Etelä-Hämeen ja Janakkalan Osuuspankit lahjoittavat yhteensä 32 000 euroa Hämeen ammattikorkeakoulun varainkeruuseen.

OP Etelä-Hämeen toimitusjohtaja Mika Helin (seisomassa) ja OP Janakkalan toimitusjohtaja Mikko Suutari (vieressä vasemmalla) toivovat pankkien lahjoituksen edistävän ulkomaille suuntautuvaa opiskelijavaihtoa HAMKissa.

Osuuspankkien toivomus on, että ammattikorkeakoulu suuntaa varat koulutuksen kansainvälistymiseen erityisesti lisäämällä ulkomaille suuntautuvaa vaihto-opiskelua.  

”Seutu kaipaa kipeästi kansainvälistymistä, ja sen vauhdittamiseksi suuri mahdollisuus on alueellamme ammattiin valmistuvat nuoret. Viime kädessä kansainvälisyys on sitä, että kansainvälisistä kontakteista ja kansainvälisestä kanssakäymisestä tulee uutta normaalia. Tätä varmasti nuorten opiskelijoiden ulkomaanvaihto tukee. Siksi vahva kasvu opiskelijavaihdossa on tärkeää”, toteaa toimitusjohtaja Mika Helin Etelä-Hämeen Osuuspankista. 

”Opintojen suorittamisen ohella tapahtuva vaihto lisää mahdollisuuksia seudun yritysten kansainvälistymiseen, mikä puolestaan vahvistaa alueen toimijoita”, sanoo toimitusjohtaja Mikko Suutari Janakkalan Osuuspankista. 

Osa Hämeen ammattikorkeakoulun varainhankintaa 

Ammattikorkeakouluilla on parhaillaan käynnissä varainhankintakierros. Vuoden 2018 loppuun mennessä tehdyistä lahjoituksista valtio maksaa ammattikorkeakouluille vastinrahaa suhteessa kerättyihin lahjoituksiin. 

”Alueen Osuuspankkien nyt julkaisemat lahjoitukset ovat meille todella tärkeitä”, toteaa rehtori Pertti Puusaari Hämeen ammattikorkeakoulusta.  

Puusaaren mukaan varat käytetään opiskelijoiden kansainvälistymisen edistämiseen erityisesti kannustamalla ja tukemalla nuoria vaihtoon lähtemiseen. 

”Olemme alueen yhteisellä asialla. Toivomme, että alueemme yritykset olisivat kattavasti mukana varainkeruussa”, tähdentävät Suutari ja Helin. 

Kokonaissummaltaan 32 000 euron lahjoituksesta 25 000 euroa tulee Etelä-Hämeen Osuuspankilta ja 7 000 euroa Janakkalan Osuuspankilta.  

Lisätietoja: 

Mika Helin, toimitusjohtaja, OP Etelä-Häme, 010 254 9029, etunimi.sukunimi@op.fi
Mikko Suutari, toimitusjohtaja, OP Janakkala, 010 256 8250, etunimi.sukunimi@op.fi
Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, 0400 469 605, etunimi.sukunimi@hamk.fi 

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]