Rakennuksen energiaosaaja -täydennyskoulutus 2019 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennuksen energiaosaaja -täydennyskoulutus 2019

Rakennuksen energiaosaaja -täydennyskoulutus 2019

29.11.2018 15:49

Rakennuksen energiaosaaja -täydennyskoulutus tarjoaa tilaisuuden syventää ymmärrystä rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavista suunnitteluratkaisuista.

Array

Osaamistavoitteet

 • tuntee energiatehokkaat uudis- ja korjauskohteiden rakenteet
 • tuntee rakennuksen uusiutuvan energiantuotannon ja varastoinnin toimintaperiaatteet
 • tuntee rakennuksen erilaisia älykkäitä ohjausjärjestelmiä ja osaa hyödyntää niitä rakennuksen energiatalouden optimointiin
 • osaa soveltaa oppimaansa energiatehokkuuden parantamisessa todellisessa kohteessa

Kohderyhmä

Rakennus-, talotekniikka-, energiatekniikka-, LVI- tai sähköalan ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään vähintään 3 vuoden kokemus rakennusten energiatehokkuuteen liittyvistä tehtävistä.

Sisältö

OSA 1. Rakenteiden energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian integrointi, 5 op
Kevät 2019: 22.2., 8.3., 26.4., 24.5.

 • energiatehokkuutta ohjaavat säädökset ja suunnitteluohjeet
 • rakenteiden energiatehokkuuden hyvät toteutustavat
 • simuloinnin hyödyntäminen energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelussa
 • uusiutuvan energian tuotanto- ja varastointimahdollisuudet rakennuksessa
 • erilaisten uusiutuvan energiantuotantotapojen integrointimahdollisuudet

OSA 2. Automaation ja älykkäiden ohjausjärjestelmien hyödyntäminen rakennusten energiatehokkuudessa, 5 op
Syksy 2019: 13.9., 4.10., 1.11., 29.11.

 • kiinteistöautomaatio ja ohjausjärjestelmät
 • tiedonsiirtoteknologiat
 • yleisimmät anturit ja toimilaitteet
 • automaation tarjoamat mahdollisuudet etäkäyttöön sekä energiankulutuksen optimointiin

Toteutusaika ja -paikka

22.2.2019 – 29.11.2019 (em. ajankohtina klo 9.00 – 16.15)
HAMK, Visamäentie 35, Hämeenlinna
Lisäksi verkko-opintoja ja harjoitustöitä.

Kokonaishinta tai osion hinta (valinnan mukaan)

Kokonaishinta (osa 1 ja 2)    2 450 € + ALV 24 %
Osa 1 TAI osa 2    1 475 € + ALV 24 % /osa

Hakeutuminen

Koulutuksen hakuaikaa jatkettu! Ilmoittaudu koulutukseen 13.2.2019 mennessä www.hamk.fi/tekniikka-ja-liikenne

Lisätiedot

Rakennuksen energiaosaaja -täydennyskoulutus esite 2019

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]