Rakennusmestarin koulutus nousi vetovoimaisimmaksi HAMKin yhteishaussa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennusmestarin koulutus nousi vetovoimaisimmaksi HAMKin yhteishaussa

Rakennusmestarin koulutus nousi vetovoimaisimmaksi HAMKin yhteishaussa

03.04.2018 15:02

Korkeakoulujen yhteishaussa HAMKiin pyrkineiden ensisijaisten hakijoiden määrä oli 3767. Eniten ensisijaisia hakijoita oli rakennusmestarin monimuoto-opiskeluna suoritettavaan tutkintoon.

Kevään korkeakoulujen yhteishaussa HAMKiin haki kaikkiaan 10 507 opiskelijaa, joista ensisijaisten hakijoiden määrä oli 3767, eli 160 hakijaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Aloituspaikkoja ensi syksynä alkaviin opintoihin on tarjolla kaikkiaan 1495.

Ensisijaisilla hauilla mitattuna suosituimmaksi alaksi nousi rakennusmestarin monimuotokoulutus, johon ensisijaisia hakijoita oli kaikkiaan 447. Jokaista aloituspaikkaa kohti oli siten 14,9 hakijaa.

Toiseksi eniten ensisijaisia hakijoita oli sosionomitutkinnon monimuoto-opintoihin, 375 hakijaa, ja hakijoita aloituspaikkaa kohti oli 12,5.

Vetovoimaltaan kolmanneksi suosituin ala oli tänä keväänä tradenomin monimuoto-opinnot, joihin haki 303 hakijaa. Aloituspaikkaa kohti oli 7,58 hakijaa.

Monimuoto-opiskelu kiinnostaa

Monimuoto-opinnot nousivat haussa muutenkin vahvasti vetoimaisten koulutusten kärkeen. Kymmenestä kiinnostavimmasta koulutuksesta näitä oli peräti seitsemän.

Yhteishaun kaikista HAMKiin tehdyistä hauista eniten kiinnostivat sosionomin monimuotototeutuksena tehtävät opinnot, joihin hakijoita oli kaikkiaan 917. Toiseksi suosituin koulutus oli tradenomin monimuoto-opinnot (814) ja kolmantena sosionomin päivätoteutuksena tehtävät opinnot (802).

Ylemmistä ammattikorkeakouluopinnoista vetovoimaisin oli tradenomin ylempään amk-tutkintoon johtava liiketoiminnan kehittämisen koulutus. Jokaista aloituspaikkaa kohti oli yli viisi ensisijaista hakijaa.

Valintakokeet touko-kesäkuun vaihteessa

HAMKissa valintakokeet järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa. Kaikkiin valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsuja. Joihinkin valintakokeisiin on myös ennakkoaineisto. Etukäteisnäytöt, ennakkotehtävät sekä portfoliot tulee palauttaa hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä.

Lisätietoja ja valintakoepäivämäärät sekä hakijatiedotteet löydät Hakuohjeet HAMKiin -sivuilta.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]