Säätiön tutkimusapurahat ja kirjoituskilpailun palkinnot on jaettu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Säätiön tutkimusapurahat ja kirjoituskilpailun palkinnot on jaettu

Säätiön tutkimusapurahat ja kirjoituskilpailun palkinnot on jaettu

08.05.2018 16:08

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on julkistanut kevään tunnustusten saajat.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on jakanut tutkimusapurahoja ja palkinnut HAMK Unlimited -kirjoituskilpailun parhaiden artikkelien kirjoittajat. Palkinnot on julkistettu ja jaettu säätiön juhlassa 8.5.2018 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Tutkimusapurahat
Säätiön hallitus myönsi yhden Nuoren tutkijan 5000 euron apurahan ja yhden Työllistävät innovaatiot 3000 euron apurahan.

Nuoren tutkijan apuraha, 5000 euroa:
Ari Saastamoinen, Hämeenlinna
Ultralujien suorakarkaistujen rakenneterästen päästömetallurgia

Ari Saastamoinen tutkii väitöstutkimuksessaan ultralujien suorakarkaistujen rakenneterästen kuumavalssausprosessin sekä lämpökäsittelyn vaikutusta terästen loppuominaisuuksiin. Tutkimuksen tulokset tarjoavat tietoa siitä millainen teräksen valmistusprosessi sekä mikrorakenne tuottavat optimaalisen lujuuden, sitkeyden ja muovattavuuden yhdistelmän erittäin lujissa suorakarkaistuissa rakenneteräksissä.

Hankeen tulokset johtavat terästen ominaisuuksien ja mikrorakenteen parempaan ymmärrykseen ja tulevaisuudessa uusiin materiaali-innovaatioihin.

Työllistävät innovaatiot apuraha, 3000 euroa:
Upi Anttila, Hämeenlinna
Biomateriaalien kuivauslaitteisto

Tutkimuksen tavoitteena on löytää Kanta-Hämeen alueelta yhteistyökumppanit biomuovien ja -materiaalien kuivauslaitteiston rakentajaksi ja teollisen käytön kehittäjäksi. Laitteisto yhdistää uudella tavalla kuivailma-, sekoitus- sekä alipainekuivaustekniikkaa. Laitekonsepti mahdollistaa uuden laitevalmistus- ja kehitysyrityksen syntymisen Hämeen alueelle.

HAMK Unlimited -kirjoituskilpailu
Tänä vuonna säätiö on palkinnut myös parhaita hamkilaisten kirjoittamia artikkeleita. Julkaiseminen on tärkeä osa korkeakoulun toimintaa. Se tekee tulokset näkyviksi ja lisää toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

HAMK Unlimitedin kirjoituskilpailuun osallistuivat kaikki vuoden 2017 aikana kirjoitetut artikkelit, joissa oli mukana hamkilaisia kirjoittajia. Sarjoja oli kaksi. Ensimmäisessä sarjassa palkitaan kaksi parasta tutkimusartikkelia, ja toisessa sarjassa kaksi parasta ammatillista artikkelia.

Sarja I: Journal & Scientific

Ensimmäinen palkinto
Koulutuspäällikkö Anu Raudasoja
Artikkeli: ”Osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen kehittäminen opetushenkilöstön yhteistyönä”

Aina välillä teoria ja arkitodellisuus kohtaavat sujuvalla ja eteenpäin suuntautuvalla tavalla. Ensimmäisen palkinnon voittava artikkeli on kuin tarina, joka imee mukaansa. Artikkelin suuri vahvuus on sen kyky yhdistää tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan avaaminen käytännön kehittämisprosessin kuvaukseen tavalla, joka auttaa lukijaa ymmärtämään mitä, miksi ja miten. Näin artikkelista muodostuu monipuolisesti asiaansa palveleva kokonaisuus. Se on yhtä aikaa sekä teoreettisen viitekehyksen jäsennelty kuvaus, metodin avaus että opas onnistuneen kehittämisprojektin läpiviemiselle.

Toinen palkinto
Tutkija Atte Vieno, yliopettaja Jaakko Helander ja tutkija Juhani Saari.
Artikkeli: ”Osaamisperusteisuudesta osaamisidentiteettiin

Artikkeli avaa koulutuksen perimmäistä tehtävää ja sille asetettuja ihanteita ja tavoitteita ajatuksia herättävällä tavalla. Samalla se haastaa lukijansa pohtimaan joskus piilossakin olevia oletuksia, joille päätöksenteko perustuu. Kirjoittajat luovat artikkelissa toimivan jännitteen ihannemaailman ja reaalimaailman kesken. Tätä jännitettä artikkelissa kuvataan ja tutkitaan taitavasti. Olennaista on, että artikkelissa kyetään tuottamaan myös aineksia jännitteiden ratkaisemiseksi. Näin se viitoittaa ansiokkaasti aihepiirinsä tulevaa keskustelua ja kehittämistä.

Sarja II: Professional

Ensimmäinen palkinto

Yliopettaja Jouni Enqvist ja koulutuspäällikkö Katja Rönkkönen
Artikkeli: ”Yhteistä opettajankoulutusta HAMKissa ja VIAssa”

Kansainvälisen toiminnan tavoitteet oppilaitoksissa ovat kirkkaita, mutta käytännön toiminnan tuloksellisuus ei välttämättä ulkopuolisille avaudu. Artikkeli konkretisoi kansainvälisen yhteistyön tuomaa lisä-arvoa. Kirjoitus lähestyi projektoitua yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta. Samalla se tarjosi valitun lähestymiskulman kautta vipuja toimintamallien kehittämiseen. Artikkelin vahvuus oli luettavuudessa. Se tarjoili datan kiinnostavalla otteella, ripauksella arjen tekemistä ja huomisen mahdol-lisuuksia.

Toinen palkinto
Yliopettaja Tapio Väisänen
Artikkeli: ”Työelämälähtöisessä moduuliprojektissa voittavat kaikki osapuolet”

Tämä artikkeli toimii hyvänä johdantona työelämäyhteistyöstä niin oppilaitostoimijalle, työelämäedustajalle, opiskelijalle tai sidosryhmien edustajille. Artikkeli avaa työelämäyhteistyön kannalta keskeisiä kysymyksiä ilman lukijan hukuttamista detaljeihin. Kirjoituksen keskeisenä tavoitteena on herättää mielenkiintoa aihepiiriin ja se onnistuu tässä. Kirjoittaja antaa myös äänen yhteistyökumppaneille pitäen kuitenkin opiskelijan keskiössä.

Lisätiedot:
Lisätietoja tutkimusapurahoista:
Jyrki Miettunen, säätiön asiamies, 040 5381681
Aira Lappalainen, säätiön sihteeri, 03 6464221. 
Säätiön kotisivut: www.hakkts.fi
Ari Saastamoinen, ari.saastamoinen(at)oulu.fi
Upi Anttila, upiajolla(at)gmail.com

Lisätietoja HAMK Unlimited -kilpailusta:
Maria Lassila-Merisalo, strategisen viestinnän päällikkö, HAMK, 050 5745329 maria.lassila-merisalo (at) hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]