Teräsalan yhteistyö tuottaa tulosta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Teräsalan yhteistyö tuottaa tulosta

Teräsalan yhteistyö tuottaa tulosta

18.04.2018 09:22

Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Kehitys, Koulutuskuntayhtymä Tavastia sekä teräsalan yhtiöt SSAB Europe ja Ruukki Construction ovat sopineet pitkäkestoisen yhteistyön jatkamisesta.

Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskusta (Steel Construction Excellence Center eli SCEC) koskeva sopimus on uudistettu viisivuotiskaudeksi 2018–2022. Osapuolet ovat sitoutuneet monipuoliseen yhteistyöhön koulutuksessa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Yhteistyön tavoitteena on synnyttää alalle uutta liiketoimintaa ja yrityksiä sekä vauhdittaa tutkimustulosten hyödyntämistä liiketoiminnassa. Toiminnan laajentuessa mukaan toivotaan erityisesti valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä.

Metalliteollisuudella on Kanta-Hämeen elinkeinoelämälle suuri merkitys. Seudulla on noin 350 alan yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 5 000 työntekijää. Yritysten menestyminen edellyttää osaavaa työvoimaa ja kilpailukykyä kasvattavaa kehitystoimintaa. Alueen oppilaitosten rooli on tukea koulutus- ja tutkimusosaamisellaan alan yritysten liiketoimintaa.

Edellisen sopimuskauden aikana Visamäen korkeakoulukeskukseen rakentui Suomen ensimmäinen lähes nollaenergiahalli ja Ammattiopisto Tavastiaan suuri aurinkovoimala. Nämä ympäristöt mahdollistavat energiatehokkaisiin rakenteisiin ja niihin integroituihin energiaratkaisuihin liittyvän tutkimustyön ja koulutustarjonnan.

”Yritysyhteistyö tuo oppilaitoksiin ajantasaista työelämätietoutta ja haastaa oppilaitoksia kehittämään toimintaansa vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita. Uusissa ympäristöissä voimme yhdistää opetuksen tutkimus- ja kehitystyöhön. Viime syksynä avaamaamme Nopeammin insinööriksi -väylää kulkee jo kuusi toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijaa”, sanoo HAMKin Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen.

Metalli- ja rakennusteollisuuden yritykset käyttävät Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskuksen palveluja aktiivisesti. Viimeisen viiden vuoden aika Ohutlevykeskus toteutti 375 tutkimustoimeksiantoa noin 60 eri yritykselle. Lisäksi tuona aikana toteutettiin 12 julkisrahoitteista hanketta.

“Olemme tukeneet yritysten tuotekehitystä esimerkiksi suurlujuusterästen käyttöönottoon ja energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyen. Yksi esimerkki viime sopimuskauden toteutuneista toimenpiteistä on Sisu Akseleiden raskaiden ajoneuvojen akselistojen testauksen siirtyminen ulkomailta korkeakoulukeskukseen”, sanoo HAMKin Ohutlevykeskus-tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula.

Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskus SCEC (Steel Construction Excellence Center) on teräsalaa sekä sen opetusta ja tutkimusta kehittävä toimintaympäristö- ja työelämälähtöisten tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluiden tarjoaja. Sen sopimusosapuolet ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Kehitys, Koulutuskuntayhtymä Tavastia sekä teräsalan yhtiöt SSAB Europe ja Ruukki Construction.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]