Tubetusta biotalouden ja tekniikan aiheista - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tubetusta biotalouden ja tekniikan aiheista

Tubetusta biotalouden ja tekniikan aiheista

05.09.2018 16:22

Bioinssikoulutuksen kanavalla opet, opiskelijat ja yrityskumppanit pääsevät kertomaan ajankohtaisista teemoista niin bio- ja kiertotalouteen kuin tekniikkaan liittyen. Pistäpä kanava seurantaan! Ensimmäinen video on nyt julkaistu https://youtu.be/pbPw22vedVc >>

Biotalouden insinööri (AMK) on uusi tekniikan ja luonnonvara-alan yhdistävä koulutus, jossa tietotekniikkaa sovelletaan bio- ja kiertotalouteen. Tutkinnon suorittanut insinööri (AMK) osaa kehittää digitaalisia ratkaisuja kestävän yhteiskunnan tarvitsemien uusien älykkäiden tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseksi.

Koulutus antaa tarvittavat tietotekniset taidot bio- ja kiertotalouden teknisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen. Opinnoista suuri osa tehdään työelämälähtöisinä projektiopintoina. Yrityslähtöiset hankkeet voivat liittyä esimerkiksi vesi-, energia- ja jätehuoltoon, materiaalitehokkuuteen tai luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Projektiopinnot perehdyttävät ammattialaan liittyvään liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]