FT Jari Hyväluoma tutkijayliopettajaksi HAMK Bio -tutkimusyksikköön - Hämeen ammattikorkeakoulu
FT Jari Hyväluoma tutkijayliopettajaksi HAMK Bio -tutkimusyksikköön

FT Jari Hyväluoma tutkijayliopettajaksi HAMK Bio -tutkimusyksikköön

10.12.2018 13:47

Jari Hyväluoma on työskennellyt erilaisissa tutkimustehtävissä koko tähänastisen työuransa. Hän on väitellyt soveltavasta fysiikasta ja tutkinut huokoisia aineita ja kuljetusilmiöitä monissa eri yhteyksissä. Työssään hän on hyödyntänyt erityisesti mallinnusta, tietokonesimulaatioita ja kuvantamismenetelmiä.

Ennen HAMKiin siirtymistä Hyväluoma työskenteli kymmenen vuotta Luonnonvarakeskuksessa ja sen edeltäjässä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa. Lukessa hän työskenteli maaperätutkimuksessa ja viime vuosina päätutkimuskohteena on ollut biohiilen käyttö maanparannusaineena.

HAMKissa Hyväluoma jatkaa biotalouteen liittyvän tutkimuksen parissa osin entuudestaan tuttujen aiheiden kuten biohiilen kanssa. “Toivottavasti vastaan tulee myös uusia mielenkiintoisia tutkimusongelmia”, hän sanoo.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]