Vähähiilisen energian pientuotantoa kannustetaan vauhtiin HAMK Techin hankkeella - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vähähiilisen energian pientuotantoa kannustetaan vauhtiin HAMK Techin hankkeella

Vähähiilisen energian pientuotantoa kannustetaan vauhtiin HAMK Techin hankkeella

12.12.2018 16:30

Tulevaisuudessa asumme taloissa, jotka sopeutuvat vallitseviin olosuhteisiin ja käyttäjän tarpeisiin automaattisesti. Tällöin myös paikallisesti tuotetut raaka-aineet hyödynnetään mahdollisimman tarkasti rakennuksen erilaisissa kierroissa.

Array

Pirkanmaan maakuntahallitus on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaa ja valtion rahaa kaikkiaan 112 816 euroa Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech -tutkimusyksikön toteuttamaan hankkeeseen Vähähiilistä energiatehokkuutta mikroCHP-tekniikalla (VEneCT). Hankerahoituksella edistetään uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä sekä hyödynnetään hajautettua pienimuotoista energiantuotantoa.

Hankkeen taustalla on HAMKin aikaisemmin toteuttama EAKR-hanke Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta (TOE), jossa kehitettiin pilottijärjestelmä lämpöenergian pientuotantoon. VEneCT-hankkeessa tähän järjestelmään integroidaan sähkön tuotanto ja varastointi, tavoitteena näiden molempien prosessien kustannustehokas optimointi. Tavoitteena on löytää yrityksiä, jotka kaupallistaisivat hankkeessa syntyvän teknisen toteutuksen. Alueelle halutaan vahva osaamisverkosto ja yrityksistä konsortio. Juuri aloitettu hanke kestää vuoden 2021 syyskuun loppuun.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]