Vanhemmat toivovat tukea ajanhallintaan ja lasten kasvatukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vanhemmat toivovat tukea ajanhallintaan ja lasten kasvatukseen

Vanhemmat toivovat tukea ajanhallintaan ja lasten kasvatukseen

26.09.2018 11:00

Hämeen ammattikorkeakoulu selvitti perheiden toiveita lapsi- ja perhepalveluissa sekä neuvolapalveluiden kehittämistä Kanta-Hämeessä.

HAMKin Hyvinvointiosaamisen yksikkö ja Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö on selvittänyt osana valtakunnallista ja maakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden hanketta (LAPE-hanke) perheiden tarpeita ja toiveita Kanta-Hämeessä. Vanhemmilta ja ammattilaisilta kysyttiin vanhemmuuden haasteita, perheen tuen tarpeita sekä, millaisia sähköisiä palveluita perheet ja ammattilaiset haluaisivat käyttää.

Vanhemmat toivoivat saavansa tukea erityisesti lasten kasvatukseen, työn ja perheen yhdistämiseen, ajanhallintaan, arjen pyörittämiseen ja parisuhteeseen. Vanhemmuuden sujumisen kannalta perheet kokivat haasteelliseksi perheen taloudellisen tilanteen ja lähiverkoston puuttumisen. Vain harva vanhemmista koki työttömyyden tai yksihuoltajuuden aiheuttavan ylimääräisiä haasteita. Eniten tukea vanhemmat kokivat saavansa sukulaisilta, toisilta vanhemmilta, neuvolasta, päiväkodista ja koulusta.

Vanhemmuuden tukemisessa tarvitaan monipuolisia tietoja ja taitoja sekä laaja-alaista osaamista. Tämä kävi ilmi, kun asiaa kysyttiin lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiltä. Suuri osa työntekijöistä piti helppona puhua kasvatukseen liittyvistä asioista. Vaikeampina keskusteltavina aiheina mainittiin parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Yleisesti ammattilaiset olivat sitä mieltä, että vanhemmuuden tukemiseen tarvittaisiin enemmän aikaa, jotta keskusteluja ei tarvitsisi käydä kiireessä ja olisi aikaa kuunnella sekä ymmärtää vanhempia.

Tutkimuksissa haastateltiin 159 lapsiperheen huoltajaa ja 93 lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaista vastasi kyselyyn. Lisäksi järjestettiin säännöllisesti kokoontuvia työpajoja lapsi- ja perhepalveluissa toimiville eri alojen asiatuntijoille. Osana Kanta-Hämeen LAPE-hanketta HAMKissa on myös kehitetty sähköisiä neuvolapalveluita.

Oma Hämeen LAPE-hanke on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE-hanke). Hankkeen tarkoituksena on ollut edistää Kanta-Hämeen maakunnassa tehtävää muutostyötä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Lape-hankkeen Hämeen ammattikorkeakoulun osuuden päätöksenä järjestetään Iloa ja voimaa vanhemmuuteen -messut lauantaina 29.9.2018 klo 9.30-15.00 Korkeakoulukeskuksessa Hämeenlinnassa. Messuilla luennoivat psykologi ja tietokirjailija Tony Dunderfelt sekä psykologi ja perhe- ja pariterapeutti Satu Korhonen. Esittelyssä on myös erilaisia lapsiperheille suunnattuja varhaisen tuen palveluita. Messut ovat ilmaiset ja avoimet kaikille.

Lisätietoja:

Paula Rantamaa, yliopettaja, Hyvinvointiosaamisen yksikkö, HAMK, 0400 461402, etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]