Yliopettaja, KM Irma Kunnarin väitöstilaisuus Helsingin yliopistossa 27.10.2018 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yliopettaja, KM Irma Kunnarin väitöstilaisuus Helsingin yliopistossa 27.10.2018

Yliopettaja, KM Irma Kunnarin väitöstilaisuus Helsingin yliopistossa 27.10.2018

24.10.2018 14:33

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja, KM Irma Kunnari esittää väitöskirjansa “Teachers changing higher education – From coping with change to embracing change” (Ammattikorkeakouluopettajat oman työnsä kehittäjinä – Pelkkää selviytymistä vai muutoksesta innostumista?) julkisesti tarkistettavaksi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa lauantaina 27.10.2018 kello 12.

Kunnari selvitti väitöskirjatyössään ammattikorkeakouluopettajien kokemuksia oman työnsä kehittämisestä sekä siitä miten onnistunut muutos saavutetaan. Ammattikorkeakoulun pedagoginen kehittäminen muodosti työn kontekstin kolmelle osatutkimukselle, joissa opettajien kokemuksia analysoitiin hyödyntäen positiivisen lähestymistavan vahvuuksiin keskittyviä teoreettisia käsitteitä. Tulokset osoittivat, että onnistunut muutos ammattikorkeakouluopettajien työssä perustuu opettajien kykyyn muokata omia ammatillisia käytänteitään. Kyky luovuuteen ja joustavuuteen mahdollistaa uusien käytänteiden oppimiseen niitä kehitettäessä.

Tilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Hannu L.T. Heikkinen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Kirsti Lonka.

Lisätietoja: Irma Kunnari, irma.kunnari@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]