Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät järjestetään 13.–14.2.2020 Lapin yliopistossa – Call for papers auki 30.11.2019 asti - Hämeen ammattikorkeakoulu
Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät järjestetään 13.–14.2.2020 Lapin yliopistossa – Call for papers auki 30.11.2019 asti

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät järjestetään 13.–14.2.2020 Lapin yliopistossa – Call for papers auki 30.11.2019 asti

22.10.2019 08:49

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien 2020 teemana on Elämän kestävä vastuu. Helmikuisilla tutkimuspäivillä keskustellaan aikuiskasvatuksen asemasta yhteiskunnan muutoksessa. Ketkä ovat niitä, jotka hyötyvät valinnanvapaudesta ja teknologisesta kehityksestä, keitä nämä kehityssuunnat marginalisoivat? Mitä ratkaisuja elämän kestävä koulutus tarjoaa? Miten rakentaa yhteisöllisen vastuun yhteiskuntaa, joka mahdollistaa tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallistumisen koulutukseen, työhön ja sosiaaliseen elämään?

HAMK Edu -tutkimusyksikömme lehtori Sanna Ruhalahti toimii tutkimuspäivien Dialogiringissä pehmeät taidot -teemaryhmän vetäjänä yhdessä Lapin yliopiston väitöskirjatutkija Satu-Maarit Frangoun kanssa. Ruhalahti ja Frangou kuvaavat teemaryhmänsä sisältöä seuraavasti:

”Kansainvälisten tutkimusten valossa olemme siirtymässä yksilöllisestä suorittamisesta uutta ajattelua luovaan ja yhteisöllisyyttä tukevaan oppimiskulttuuriin. Kun digitalisaatio muuttaa maailmaa kiihtyvällä nopeudella, tarvitaan entistä enemmän vuorovaikutusta tukevaa koulutusta ja osaamista. Työskentelemme ja opimme yhä enemmän mobiilin internetin äärellä, jossa osallistumisen ja osallistamisen mahdollistuminen on helpottunut. Välillä tuntuu, että olemme kovin kaukana digiajan pehmeiden taitojen (eng. soft skills) yhteisöllistä työskentelyä tukevista osaamisvaateista. Pehmeät taidot voidaan jakaa kolmeen teemaan intra- ja interpersonaaliset sekä sosioemotionaaliset taidot. Miten siis tukea niin opettajien ja opiskelijoiden itsetuntemusta, läsnäolevaa vuorovaikutusta, toisen ajattelun arvostamista, yhdessä oppimisen ja ajattelun vastuuta jne.?

Koulutuksen kehittäjien on huolehdittava siitä, että myös tekoälyn ulottumattomissa olevien pehmeiden taitojen valmentamisesta pidetään huolta. Näillä taidoilla olemme valmiimpia luomaan uutta ja kohtaamaan tulevaisuuden. Teemaryhmä kutsuu koolle tutkijoita ja kehittäjiä esittelemään hankkeitaan ja tutkimuksiaan, sekä dialogiin tulevaisuuden pehmeistä taidoista. Teemaryhmä (kaksikielinen) toteutetaan dialogisesti, jossa vuorottelevat esitykset ja yhteinen dialogi.”

Jätä tutkimuspäivien abstrakti viimeistään 30.11.2019 mennessä. Katso tarkemmat lisätiedot: https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/aikuiskasvatuksen-tutkimuspaivat/jata-abstrakti-call-for-papers/