Ammatillisten opettajankoulutusten opiskeluryhmät vuoden 2020 hakuun vahvistettu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatillisten opettajankoulutusten opiskeluryhmät vuoden 2020 hakuun vahvistettu

Ammatillisten opettajankoulutusten opiskeluryhmät vuoden 2020 hakuun vahvistettu

25.09.2019 09:23

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opinnot on mahdollista suorittaa monimuoto- tai verkko-opiskeluna. Monimuoto-opiskelua toteutetaan Hämeenlinnan lisäksi Espoossa, Lahdessa ja Turussa. Lisäksi opinnot voi tehdä englanninkielellä tai tekniikan alojen opetukseen suuntautuen.

Vuoden 2020 haussa tarjolla on 10 kuukauden sekä 13 ja 16 kuukauden ryhmiä. Lyhyemmät 10 kk:n ryhmät on tarkoitettu opiskelijoille, jota ovat aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot. Pidemmät 13 ja 16 kk:n ryhmät on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat kasvatustieteelliset perusopinnot osana opettajankoulutusta.

Tarkemmat opiskeluryhmäkuvaukset löytyvät ammatillisen opettajankoulutuksen sivuilta.

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Ammatillinen erityisopettajankoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Vuoden 2020 haussa on tarjolla Yksilöllinen ja joustava opiskelu 13 kuukaudessa Hämeenlinnassa -ryhmä. Opinnot sisältävät lähipäiviä, joista osa järjestetään myös verkkototeutuksina. Opiskelussa otetaan huomioon opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut. Ryhmä on tarkoitettu sekä erityispedagogiikan perusopinnot jo aiemmin suorittaneille, kuin myös opiskelijoille, joilta nämä opinnot puuttuvat.

Tarkempi opiskeluryhmäkuvaus löytyy ammatillisen erityisopettajankoulutuksen sivuilta.

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskellen joustavalla tavalla joko Hämeenlinnan ryhmässä, jossa on mahdollista osallistua työ-/ohjauspajapäiviin myös verkon kautta tai pääkaupunkiseudun ryhmässä. Opintojen kesto määrittyy aikaisemman osaamisen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman perusteella. Vuoden 2020 haussa tarjolla on Yksilöllinen ja joustava opiskelu Digi/Hämeenlinna 6-13 kk -ryhmä sekä Yksilöllinen ja joustava opiskelu pääkaupunkiseutu 6-13 kk -ryhmä.

Tarkemmat opiskeluryhmäkuvaukset löytyvät ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen sivuilta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU