Anna Olkinuora hyvinvointiosaamisen yksikön johtajaksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Anna Olkinuora hyvinvointiosaamisen yksikön johtajaksi

Anna Olkinuora hyvinvointiosaamisen yksikön johtajaksi

10.12.2019 12:27

Filosofian tohtori Anna Olkinuora, 37, on valittu Hämeen ammattikorkeakoulun hyvinvointiosaamisen yksikön uudeksi johtajaksi.

Array

Hämeenlinnassa asuva Olkinuora siirtyy tehtävään sairaanhoitopiirien omistamalta lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö FinnHEMSiltä, jossa hän työskenteli tutkimus- ja kehitysyksikön projektipäällikkönä. Olkinuora on tutkinut erityisesti ensihoidon järjestelmää ja laatua.

Anna Olkinuora on väitellyt ranskan kielestä vuonna 2012. Hänellä on pedagoginen pätevyys Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisista opettajaopinnoista ja johtamisen erikoisammattitutkinto Markkinointi-instituutista. Olkinuora on työskennellyt myös ranskan, ruotsin ja englannin opettajana peruskoulussa ja lehtorina ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa Tampereen yliopistossa.

”Työskenneltyäni tutkimuksen parissa ja seurattuani sote-alan toimintaa käytännössä, minua kiinnostaa mahdollisuus päästä vaikuttamaan vaiheeseen, jossa tulevia osaajia koulutetaan. Lisäksi HAMKin strategia puhuttelee, muun muassa sen pyrkimys kansainvälistymiseen ja tutkimusroolin vahvistamiseen”, Olkinuora sanoo.

Olkinuora kertoo pyrkineensä yli rajojen menevään tutkimusyhteistyöhön edellisessä työpaikassaan.

”Yksi selkeä esiin noussut tarve on ammattikorkeakoulujen tutkimusroolin vahvistaminen. Näen, että tutkijapolulle voisi johtaa muutkin vaihtoehdot kuin perinteisen yliopistotutkinnon suorittaminen.”

Hyvinvointiosaamisen yksikkö kehittää hyvinvointialaa ja osallistavaa palvelukulttuuria sekä kouluttaa sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja, kulttuuri- ja taidetoiminnan artenomeja sekä asiantuntijoita sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtotehtäviin. Olkinuora siirtyy hyvinvointiyksikköön innoissaan ja avoimin mielin.

”Tarkoituksena on kuulla ensin henkilöstön näkemyksiä ja lähteä sen pohjalta kehittämään yksikön toimintaa. Tavoitteena on ainakin ylläpitää ja lisätä monialaisuutta ja pitää yksikkö askeleen edellä alan kehityksessä.”

Rehtori Pertti Puusaaren mukaan tehtävään haluttiin kehittämisorientoitunut ja johtamisesta kiinnostunut henkilö, jolla on valmiutta rakentaa toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Olkinuora aloittaa yksikön johtajana 1.2.2020 nykyisen johtajan Hanna Maijalan jäätyä eläkkeelle.

Lisätietoja

Anna Olkinuora
Hyvinvointiosaamisen yksikön johtaja (1.2.2020 alkaen)
Hämeen ammattikorkeakoulu
anna.olkinuora@hamk.fi
0400237211

Pertti Puusaari
rehtori, toimitusjohtaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
p. 0400469605
etunimi.sukunimi@hamk.fi