Brittiyliopisto ja HAMK aloittavat johtajuuskoulutuksen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Brittiyliopisto ja HAMK aloittavat johtajuuskoulutuksen
Hull University Business School

Brittiyliopisto ja HAMK aloittavat johtajuuskoulutuksen

30.09.2019 14:44

Brittiläinen Hullin yliopisto (University of Hull) käynnistää yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa Executive MBA (EMBA) -koulutuksen. Koulutukseen voi hakea 1.10.2019-16.3.2020.

Array

Koulutus alkaa huhtikuussa 2020 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Vastuullisena järjestäjänä on HAMK Smart -tutkimusyksikkö ja Hyvinvointiosaamisen yksikkö.

EMBA (Executive Master of Business and Administration) on kansainvälisesti tunnettu koulutus, joka antaa syvemmän ymmärryksen kaikista liiketoiminta-alueista. Sille on myönnetty yliopistomaailman arvostetut AMBA ja AACSB -akkreditoinnit, jotka takaavat opintojen korkeatasoisen laadun. Suomessa suoritettava HULL EMBA-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksessa on kolme erikoistumispolkua: General Management, Health and Social Care Management sekä Technology Management. Tutkinnon rakenne mahdollistaa opiskelun täysipäiväisen työskentelyn ohessa.

Hull EMBA -ohjelmassa keskitytään seuraaviin kolmeen ydinideaan:
• Vastuullinen johtaminen: Johtajan on tunnustettava vastuunsa ja täytettävä vastuu kyvykkäästi, eettisesti ja joustavasti.
• Yhdistetty ajattelu: Organisaation kestävyys vaatii kestäviä liiketoiminnan ekosysteemejä sekä paikallisesti että globaalisti, jossa tunnistetaan ja otetaan huomioon useita syy-seuraussuhteita.
• Kompleksisuus ja epävarmuus: Nopeasti muuttuvaa maailmaa ei voida ymmärtää täysin vanhojen ideoiden ja perinteisen ajattelun avulla; luova johtaminen mahdollistaa kompleksisuudesta ja epävarmuudesta johtuvien muutoksien hallintaa.

Hull Executive MBA -ohjelma on suunniteltu kunnianhimoisille liikkeenjohtajille sekä kokeneille johtamisuraa tavoitteleville asiantuntijoille. Joustava ja yksilöllisiin kehittymistarpeisiin rakentuva johtamiskoulutus tarjoaa tuoreinta akateemista tietoa yhdistettynä käytännön esimerkkeihin ja kokemuksiin. Monialaisen näkemyksen liiketoiminnasta lisäksi osallistujat saavat ainutlaatuisia kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia.

Hull EMBA:n kokonaisvaltainen lähestymistapa helpottaa rajojen yli tapahtuvaa kommunikointia – sekä kulttuurista että organisatorista – ja siten parantaa henkilökohtaista tehokkuutta ja suorituskykyä. Osallistujia haastetaan yhdistämään oppiminen omiin kokemuksiinsa ja rohkaistaan astumaan nykyisten asiantuntija-alueidensa ulkopuolelle laajempia asiayhteyksien ymmärtämiseksi.

Lisätietoja:
Paula Turkki
ohjelmakoordinaattori, Hämeen ammattikorkeakoulu
p. 050 5642 028
emba.office(at)hamk.fi

Marina Weck
ohjelmapäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
p. 050 5631 221
marina.weck(at)hamk.fi
Lisätietoja myös: www.hamk.fi/emba