Etsimme työssäoppimispaikkoja monitaitoisille rakennuksen energiasuunnittelijoille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Etsimme työssäoppimispaikkoja monitaitoisille rakennuksen energiasuunnittelijoille

Etsimme työssäoppimispaikkoja monitaitoisille rakennuksen energiasuunnittelijoille

18.03.2019 14:54

HAMK järjestää Monitaitoinen rakennuksen energiasuunnittelija -koulutuksen (30 op) Tampereella 25.3.-20.9.2019. Haemme koulutukseen osallistuville työssäoppimispaikkoja yrityksistä tai organisaatioista. Työssäoppimisen aikana opiskelija syventää osaamistaan rakennusten energiasuunnittelusta ja energiatehokkuuden parantamisesta.

Array

TYÖSSÄOPPIMINEN ON 80 PÄIVÄÄ

Merkittävä osa koulutuksesta toteutuu työssäoppimisen kautta yrityksessä. Työssäoppimisen aikana, 23.4.-17.9.2019 opiskelija toteuttaa yrityslähtöisen kehittämis- tai suunnittelutyön, jonka tavoitteena voi olla esim.

  • Rakennuksen rakenteiden tarkastelu ja energiatehokkuuden kartoitus
  • Kiinteistön LVISA-järjestelmän nykytilan kartoitus ja arviointi
  • Kiinteistön energiakulutuksen ja tilojen käyttöasteen tarkastelu
  • Lämmitysjärjestelmien vaihtoehtojen vertailu ja investointien kustannusten arviointi
  • Yrityksen toiminnan ohjeistaminen, kehittäminen tai tehostaminen

Yritys määrittelee HAMKin edustajan kanssa sisällön ja tavoitteen työssäoppimiselle ja kehittämistyölle. Koulutuksen lähipäivien aikana HAMK seuraa työssäoppimista ja sovittujen tavoitteiden saavuttamista.

MITEN YRITYS HYÖTYY?

  • Mahdollisuus rekrytoida osaavaa avaintyövoimaa kustannustehokkaasti
  • Päivittää tietoutta rakennusten energiatehokkuuden alueella
  • Saavuttaa mitattavia tuloksia kehittämis- tai suunnitteluprojektin avulla

KUSTANNUKSET

Yrityksen maksuosuus 1 000 € + alv 24 % / opiskelija / kehittämistyö. Tämä on osa koulutuksen rahoitusta. Koulutuksen aikana työssäoppija on HAMKin opiskelija, eikä ole työsuhteessa yritykseen.

OPISKELIJOIDEN TAUSTAT

Tarjoamme yrityksille osaajia energia-, sähkö-, automaatio-, talo-, rakennus-, ympäristö-, biotuote- ja prosessi-, kemian- sekä tietotekniikan aloilta. Opiskelijat ovat tekniikan alan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU