Etsitään: Lean-kumppaneita - tositarkoituksella! - Hämeen ammattikorkeakoulu
Etsitään: Lean-kumppaneita – tositarkoituksella!
Lean-projekti käyntiin!

Etsitään: Lean-kumppaneita – tositarkoituksella!

27.09.2019 14:49

 

Mitäpä, jos saisit määräajaksi käyttöösi kokeneen työntekijän ja tekijälle ammattimaista ohjausta? Nyt saat! HAMKin täydennyskoulutus etsii yhteistyökumppaneita, yrityksiä tai muita organisaatioita, joilla on leaniin liittyviä kehitysaikeita tai jo rajattuja, konkreettisia tarpeita.

Array

HAMKin Lean Asiantuntija -koulutuksessa opiskelijat tekevät osana opintojaan kehittämisprojektin kumppaniorganisaatioon. Opiskelijat ovat aikuisia, heillä on jo työkokemusta ja koulut käytyinä. Nyt he vahvistavat asiantuntemustaan työvoimakoulutuksessamme. Koulutus perehdyttää opiskelijan lean-ajatteluun ja leanin työkaluihin. Myös kehittämisprojekti tukee tätä päämäärää.

Kumppaniorganisaatiolta ei edellytetä rekrytointia, mutta koulutuksen ajaksi opiskelijalle on tarjottava tilaa toimia ja mahdollisuus osallistua kehittämisen kohteena olevaan toimintaan. Lisäksi odotamme kumppaniorganisaation nimeävän opiskelijalle oman mentorin, joka auttaa projektille välttämättömän tiedon ja kontaktien löytämisessä. Jos sinulla on ajatus projektista, jonka haluaisit kanssamme totetuttaa, ota heti yhteyttä koulutussuunnittelija, Lean-asiantuntija Johanna Kuismaan (puh. +358504136914)

Aiempina vuosina projekteissa on saavutettu kiinnostavia tuloksia. Eräs 2018 mukaan lähtenyt kumppaniyritys saavutti 280 000 euron vuosisäästön projektissa kehitetyn seurantajärjestelmän avulla. Pienempiä etuja on saavutettu lukuisia: materiaalin liikkuminen tuotantotiloissa on sujuvoitunut, työturvallisuus on parantunut, tehottomia odottelu- ja pysähdysaikoja on saatu karsittua ja tuotteiden laatua ja tuotannon laaduntuottokykyä on nostettu.

Pakkausvalmistaja PyrollPack Oy tarjosi 5S-kehittämisprojektin syksyllä 2018 aloittaneelle opiskelijalle. Tuotantopäällikkö Jouni Kottari kertoo yhteistyöstä:

Miksi lähditte mukaan Lean Asiantuntijakoulutuksen yritysyhteistyökumppaniksi?

“Meillä oli käynnistymässä aiheeseen liittyvä hanke (5S). Kyseessä oli selkeä tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen.”

Mitä yhteistyökumppanuus teiltä vaati?

“Perustyövälineiden tarjoamisen lisäksi tarvittiin malttia perehdyttää opiskelija talon tapoihin. Lisäksi tarvittiin aikaa projektin tavoitteiden määrittelyyn ja resurssien varmistamisen. Aloittamisen jälkeen tarvittiin projektin johtamista ja etenemisen seurantaa.”

Miten opiskelijan tekemä Lean-kehittämisprojektin toteutus käytännössä sujui?

“Projekti toteutui erittäin hyvin, 100% tavoitteiden mukaan. 5S saatiin implementoitua sovituille alueille tehtaalla. HAMKin kouluttajat olivat sopivassa määrin projektissa mukana, sparraamassa taustalla.”

Mitä hyödyitte projektista?

“Saimme useaksi kuukaudeksi sitoutunutta projektityövoimaa avuksi hankkeeseen, jonka olisimme joka tapauksessa tehneet. Kun hankkeeseen oli määritetty oma resurssinsa, se eteni uskottavasti. Lisäksi projektin dokumentointi tuli hoidettua hyvin.”

Mitä sanoisit yritykselle, joka parhaillaan miettii yhteistyöyritykseksi lähtöä?

“Annan kolme vinkkiä:

    1. Mieti konkreettinen ja riittävän rajattu projektiaihe.
    2. Perehdy itse projektiin ja aiheeseen riittävän syvällisesti.
    3. Varmista tuki projektin tekijälle: älä kuvittele, että projekti etenee yksistään opiskelijan toimesta ihan itsellään.”

 

Jos haluat tarkempaa tietoa mahdollisuudesta olla mukana kumppaniyrityksen roolissa, tutustu myös Lean Asiantuntija -koulutuksen kumppaniorganisaatioille suunnattuun esitteeseen.