Lean-asiantuntijakoulutus alkaa lokakuussa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lean-asiantuntijakoulutus alkaa lokakuussa

Lean-asiantuntijakoulutus alkaa lokakuussa

08.08.2019 13:32

Jo neljännen kerran Tampereella käynnistyvä korkealaatuinen työvoimakoulutus tarjoaa mahdollisuuden hankkia työmarkkinoiden arvostamaa Lean-osaamista. Koulutukseen voi hakeutua 18.9. mennessä.

Lean on organisaatioiden laadun ja toiminnan johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä systemaattinen ajattelutapa. Lean-asiantuntijakoulutus perehdyttää opiskelijan Lean-ajatteluun ja valmentaa soveltamaan sitä käytännössä.  Koulutettava saa valmiudet kuvata, arvioida ja mitata organisaation kykyä suoriutua tehtävistään, saavuttaa tuloksia ja onnistua muutoksessa. Hän oppii hyödyntämään Leanin käytännöllisiä menetelmiä, ongelmanratkaisutyökaluja ja mittareita.  Aikaisempina vuosina koulutuksen käyneet ovat työllistyneet mm. laadunhallinnan ja toiminnan tai tuotannon johtamis- ja kehittämistehtäviin sekä muutos– ja kehitysprojekteihin.

Koulutus järjestetään yhdessä Pirkanmaan TE-palveluiden kanssa työvoimakoulutuksena ja se on osallistujille maksuton. Siihen voivat hakea työttömät tai työttömyysuhan alla olevat korkeakoulututkinnon suorittaneet. Parhaiten koulutus sopii tekniseen ja kaupalliseen koulutus– ja/tai työtaustaan mutta myös muut taustat huomioidaan. Aiempaa Lean-kokemusta ei edellytetä. Koulutus on kokopäiväistä ja ajoittuu välille 30.10.2019 -4.5.2020.

Viimeinen hakupäivä koulutukseen on 18.9.2019. Koulutukseen hakeudutaan Pirkanmaan TE-toimiston kautta tai ilmoittautumalla suoraan linkistä. Hakukoodi on 686859.

Koulutuksen info-tilaisuus hakijoille järjestettiin ke 14.8.2019 Pirkanmaan työ-ja elinkeinotoimistossa. Voit tutustua esittelytilaisuuden aineistoon  täällä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU