HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima Oppijan oikeus – Opettajan taito -kehittämishanke palkittiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima Oppijan oikeus – Opettajan taito -kehittämishanke palkittiin

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima Oppijan oikeus – Opettajan taito -kehittämishanke palkittiin

26.08.2019 10:40

 

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima Oppijan oikeus – Opettajan taito -opettajankoulutuksen kehittämishanke palkittiin 20.8.2019 OKKA-säätiön ja OAJ ry:n toimesta tunnustuspalkinnolla Akavatalolla Helsingissä lukuvuoden aloitustilaisuudessa. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen mainitsi palkinnon jakotilaisuudessa hankkeen erityisenä ansiona olevan, että se kohdistuu sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opettajien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien osaamisen kehittämiseen uudistuneen ja uudistuvan toisen asteen koulutuksen lainsäädännön suunnassa. Samoin esille tuotiin hankkeessa tehtävä yhteinen ja vankka tutkimustyö kehittämistyön pohjaksi.

Opettajan oikeus – Opettajan taito -hankkeen toimijat edustavat sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen opettajankoulutusyksiköitä. Mukana ovat Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi Tampereen, Jyväskylän, Haaga-Helian ja Oulun ammattikorkeakoulut, Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Åbo Akademi. Hankkeen toimintakausi on 1.10.2018 – 30.9.2021 ja on saanut OKM:n rahoitusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Erityinen kiitos tunnustuspalkinnosta menee koko hankeverkoston hienolle ja innostuneelle yli yksikkörajojen menevälle yhteistyölle sekä vahvoille ja kokeneille hankeosaajille.

Lisätiedot: 

Simo Uusinoka
Projektipäällikkö
Oppijan oikeus – Opettajan taito -hanke
etunimi.sukunimi@hamk.fi