HAMK Bio mukaan Horizon 2020 -hankkeeseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Bio mukaan Horizon 2020 -hankkeeseen

HAMK Bio mukaan Horizon 2020 -hankkeeseen

03.06.2019 15:10

Kansainvälisessä hankkeessa selvitetään nykyisten politiikkatoimien vaikuttavuutta maaseutualueiden kehittymiseen.

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Bio -tutkimusyksikkö on mukana kesäkuussa käynnistyvässä ”Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People” (PoliRural) -hankkeessa. Hanke on  kolmivuotinen ja Horizon2020 -rahoitteinen.

Horizon 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaista huipputason tiedettä.

PoliRural -hankkeessa selvitetään nykyisten politiikkatoimien vaikuttavuutta maaseutualueiden kehittymiseen.

Hankkeessa hyödynnetään tekoälyn avulla toteutettavaa tekstinlouhintaa, jolla arvioidaan aiempien ja suunniteltujen politiikkatoimien vaikuttavuutta, ja laaditaan skenaarioita tulevaisuuden kehityssuunnista.

Tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksentekemisen tueksi eri hallinnon tasoille niin, että maaseutualueiden tulevaisuuden haasteisiin ollaan valmiimpia vastaamaan.

Hanketta koordinoi Prahan yliopisto ja mukana on 37 partneria 17 maasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 6 miljoonaa euroa, josta HAMKin osuus on 211 000 euroa.

Lisätietoja:

HAMK Bio -tutkimusyksikön johtaja
Annukka Pakarinen
puh. 050 300 1827
annukka.pakarinen@hamk.fi