HAMK Bio mukaan Horizon2020 -projektiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Bio mukaan Horizon2020 -projektiin

HAMK Bio mukaan Horizon2020 -projektiin

10.06.2019 10:25

HAMK Bio –tutkimusyksikkö on mukana kesäkuussa alkavassa kolmivuotisessa Horizon2020- rahoitteisessa ”Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People” (PoliRural) –hankkeessa. Horizon2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaista huipputason tiedettä.

PoliRural –hankkeessa selvitetään nykyisten politiikkatoimien vaikuttavuutta maaseutualueiden kehittymiseen. Hankkeessa hyödynnetään tekoälyn avulla toteutettavaa tekstinlouhintaa, jolla arvioidaan aiempien ja suunniteltujen politiikkatoimien vaikuttavuutta, ja laaditaan skenaarioita tulevaisuuden kehityssuunnista. Tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksentekemisen tueksi eri hallinnontasoille niin, että maaseutualueiden tulevaisuuden haasteisiin ollaan valmiimpia vastaamaan.

Hanketta koordinoi Prahan yliopisto ja mukana on 37 partneria 17:sta maasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 6 miljoonaa, josta HAMKin osuus on 211 000€.