HAMK Edu iloitsee hyvin alkaneesta yhteistyöstä EMVITET-hankkeessa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Edu iloitsee hyvin alkaneesta yhteistyöstä EMVITET-hankkeessa

HAMK Edu iloitsee hyvin alkaneesta yhteistyöstä EMVITET-hankkeessa

14.10.2019 13:57

Koulutusvierailu käynnisti opettajien kehittämisprosessin.


Kuva 1: EMVITET Teachers Study Visit osallistujat yhteisessä päätösjuhlassa

HAMK Edu -tutkimusyksikön koordinoima EMVITET-hanke toi yli 33 vietnamilaista opettajaa kolmen viikon koulutusvierailulle Hämeenlinnaan. Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista Education 4.0 toimintatapaa Vietnamin partnerioppilaitoksiin. Ensimmäinen yhteinen artikkeli Rethinking Learning Towards Education 4.0 on jo julkaistu.

HAMK Edun asiantuntijoiden ohjauksessa vieraat pääsivät itse kokemaan käytännössä miltä oppijakeskeinen ja innovatiivinen työskentely tuntuu. Ohjelmaan sisältyi digipedagogiikkaa, reflektoivaa oppimista, dialogitaitoja sekä työelämäyhteistyön kehittämistä.

Osallistujat perehtyivät myös HAMK Design Factoryn ja HAMK cSchoolin toimintatapaan. Tekniikan opettajien tiimityöskentelyä päästiin näkemään käytännössä Riihimäen kampuksella. Viimeisellä viikolla lokakuun alussa vierailtiin myös HAMK Smart ja HAMK Tech -tutkimusyksiköissä.

Vietnamilaiset opettajat olivat vaikuttuneita hamkilaisten opettajien taidosta ja tavasta motivoida opiskelijoita. Opiskelijoihin luotetaan ja heidät otetaan samalle viivalle. Myös aktiivinen yhteistyö yritysten kanssa ja rohkeus muuttaa toimintamalleja saivat kiitosta.

Kuva 2. Projektipäällikkö Irma Kunnari ryhmän kanssa Riihimäen kampuksella. Vierailu synnytti paljon keskustelu työelämäyhteistyön rakentamisesta

Vietnamilaisten opettajat ovat aktiivisia kehittäjiä omissa organisaatioissaan

Digitaaliset kehittämisympäristöt ovat avainasemassa, sillä valmennus jatkuu opettajien palattua kotimaahansa lokakuun alussa. Kolmen viikon aikana luotiin yhteinen ymmärrys siitä, miten sekä hankkeessa että heidän omassa työssään opettajina digitaaliset ympäristöt tukevat vuorovaikutusta.

Vietnamilaiset oppilaitokset ovat vahvasti kiinni kehityksessä ja heidän toiminnassaan painottuvat esimerkiksi robotiikan osaaminen, yrittäjyyskasvatus sekä verkko-oppimisen voimakas kehittäminen. Oppilaitokset pyrkivät panostamaan opettajien pedagogiseen osaamiseen ja luomaan opiskelijoita innostavaa koulutusta.

Osallistujat haluavat kokeilla tiimiopettajuutta omassa työssään, vaikka tunnistavat myös sen haasteet perinteisessä työympäristössä. Muutos vie aina aikaa, mutta uutta toimintatapaa on mahdollista kokeilla ensin pienessä tiimissä. Vietnamilaiset opettajat ovat erittäin motivoituneita toimimaan muutosagentteina.

Kuva 3: Nguyen Tan Thang ja Tran Hun Toan toteuttamassa omaa opetuskokonaisuuttaan Lightboardin avulla

Koulutusvierailu on osa EMVITET-hanketta

Vietnamilaisten opettajien vierailu HAMKissa on osa kolmevuotista EMVITET (Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 ) – projektia, jota rahoittaa Erasmus+ -ohjelma. Hankkeen kehittämistyön keskiössä ovat opettajan osaaminen, opiskelijan aktiivisen roolin vahvistaminen, digitalisaation hyödyntäminen sekä työelämäyhteistyön uuden muodot. Isona tavoitteena on luoda uudenlaista koulutusta vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Vuoden alussa alkanutta projektia koordinoi HAMK Edu -tutkimusyksikkö: projektin johtajana tutkijayliopettaja Irma Kunnari, asiantuntijana lehtori Sanna Ruhalahti ja koordinaattorina Katja Maetoloa. Hankekumppaneina on kolme vietnamilaista korkeakoulua, kolme ammatillista oppilaitosta sekä kaksi eurooppalaista yliopistoa Dublin City University Irlanista sekä KU Leuven Belgiasta.

Kuva 4: Lehtori Sanna Ruhalahti ohjaa oppimisprosessien suunnittelua ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä opintokokonaisuuksien toteuttamisessa