HAMK Edu -tutkimusyksikössä vietnamilaisia vieraita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Edu -tutkimusyksikössä vietnamilaisia vieraita

HAMK Edu -tutkimusyksikössä vietnamilaisia vieraita

14.05.2019 17:21

Viime viikolla HAMK Edu -tutkimusyksiköllä oli ilo toivottaa tervetulleeksi ryhmä vietnamilaisia johtajia. Heidän vierailunsa on osa HAMKin koordinoimaa Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0/ EMVITET -hanketta. Hanke on kolmivuotinen ja se toteutetaan yhteistyössä kuuden vietnamilaisen oppilaitoksen, KU Leuvenin (Belgia) sekä Dublin City Universityn (Irlanti) kanssa. Ydinryhmänä hankkeen koordinoinnissa HAMKissa toimivat Irma Kunnari, Katja Maetoloa ja Sanna Ruhalahti.

Vietnamilaiset yliopistot ovat vahvasti kiinni kehityksessä ja heidän toiminnassaan painottuvat esimerkiksi robotiikan osaaminen sekä verkkopohjaisen opetuksen voimakas kehittäminen. Yliopistot pyrkivät panostamaan opettajien pedagogiseen osaamiseen ja kehittämään opetusta entistä opiskelijalähtöisemmäksi. Sekä yliopistojen että ammattioppilaitosten toiminnasta nousee tarve kehittää yhteistyötä työelämän kanssa, jotta koulutus vastaa tulevaisuudessa entistä paremmin työelämän vaatimuksia. EMVITET-hankkeessa painottuvat opettajien pedagogisen osaamisen kehittyminen, digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä työelämäyhteistyön vahvistaminen.

Johtajien vierailu HAMKissa tarjosi monipuolisia mahdollisuuksia nähdä ja kokea suomalaista koulutusta. Viikon aikana vierailimme mm. Design Factoryn tiloissa, Riihimäen konetekniikan yksikössä sekä Ammattiopisto Tavastiassa. Viikko antoi johtajille näkökulmia työelämälähtöisen koulutuksen kehittämiseen, ongelmalähtöiseen oppimiseen ja poikkitieteelliseen tiimityöhön.

Vierailun aikana HAMKin rehtori Pertti Puusaari allekirjoitti yhteistyösopimukset kaikkien kuuden vietnamilaisen oppilaitoksen kanssa. Tavoitteena on syventää yhteistyötä sekä jatkaa kehittämistyötä eri osa-alueilla myös hankkeen jälkeen.