HAMK mukana kartoittamassa uusia biopohjaisia väriaineita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK mukana kartoittamassa uusia biopohjaisia väriaineita

HAMK mukana kartoittamassa uusia biopohjaisia väriaineita

26.06.2019 09:45

Käyttökohteita ovat muiden muassa tekstiilien värjäys, pakkausmateriaalien painatukset sekä erilaiset pinnoitteet, kuten maalit.

Hämeen ammattikorkeakoulu on osana hankekokonaisuutta eli konsortiota, jolle Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi viime viikolla tutkimusrahoitusta.

Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille -tutkimushankkeen Biocolour-konsortiossa HAMK on yksi yhdeksästä jäsenestä. HAMKin lisäksi mukana on toimijoita Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, yhdysvaltalaisesta Pohjois-Carolinan yliopistosta, Teknologian tutkimuskeskus VTT:sta sekä Luonnonvarakeskuksesta.

HAMKin osuus Suomen Akatemian rahoituksesta hankeen ensimmäiselle kolmelle vuodelle on kaikkiaan 434 323 euroa. Rahoitus on jaettu melko lailla tasan konsortion osapuolten kesken. Jokaisella on oma vastuualueensa, johon keskitytään.

”Meidän osuutemme HAMKissa liittyy luontoperäisten väriaineiden sovellettavuuden tutkimiseen ja niiden käyttökohteiden kartoittamiseen”, kertoo tutkijayliopettaja Päivi Laaksonen HAMK Tech -tutkimusyksiköstä, joka toimii hankeen varajohtajana.

Mukana konsortiossa on lisäksi ryhmiä, jotka keskittyvät esimerkiksi väriaineiden tuottamiseen, niiden turvallisuuden tutkimiseen, tekstiilisuunnitteluun ja kuluttajatutkimukseen.

”Meillä HAMK Techissä tutkitaan esimerkiksi sitä, miten pysyviä väriaineet ovat erilaisissa sovelluskohteissa”, Laaksonen sanoo.

Käyttökohteita ovat muiden muassa tekstiilien värjäys, pakkausmateriaalien painatukset sekä erilaiset pinnoitteet, kuten maalit, joiden tutkimus tuli mukaan juuri HAMKin aloitteesta.

”Tarkoitus on löytää vähemmän luontoa kuormittavia väriaineita. Nykyiset synteettiset väriaineet eivät tahdo hajota millään, ja väriainetta kertyy ympäristöön. Myös myrkyllisyys ja käyttöturvallisuus ovat tässä yksi aspekti. Tavoitteet ovat lähteneet aika paljon tekstiilikehityksestä, jossa pyritään kierrättämään kuituja ja tässä pyritään parantamaan koko tuotteen ekologisuutta”, Laaksonen kertoo.

Korkeakoulujen lisäksi mukana on myös yrityksiä, joita kiinnostaa hyödyntää ja ottaa käyttöön ekologisempaa teknologiaa. Biopohjaiset väriaineet kiinnostavat esimerkiksi biohajoavia pakkauksia ja pinnoitteita valmistavia yrityksiä.

”Pakkaus- ja pinnoitepuolella ekologisuus lienee ykkösasia, muodin puolella tietyt luonnonväreissä olevat ominaisuudet voivat luoda ehkä myös uusia esteettisiä lisäarvoja. Suurin asia on kuitenkin kuluttajatuotteiden biopohjaisuus ja hallittavuus, etteivät aineet kerry ympäristöön”, tutkijayliopettaja Päivi Laaksonen summaa.

Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille -konsortion tutkimussuunnitelma ulottuu kuudelle seuraavalle vuodelle.

Lisätiedot:

Päivi Laaksonen
Tutkijayliopettaja, HAMK Tech
puh. 0504716288
paivi.laaksonen@hamk.fi