HAMK Techille hankerahoitusta yhteistyörobotiikkaan ja rakennusmateriaalien tehokkaampaan kiertoon - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Techille hankerahoitusta yhteistyörobotiikkaan ja rakennusmateriaalien tehokkaampaan kiertoon

HAMK Techille hankerahoitusta yhteistyörobotiikkaan ja rakennusmateriaalien tehokkaampaan kiertoon

14.06.2019 08:52

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi 10.6.2019 rahoitettavaksi kaksitoista hanketta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi rahoitettavista hankkeista seitsemää. Yksi näistä on Yhteistyörobotit — robotiikan toinen sukupolvi, josta vetovastuussa on HAMK Tech -tutkimusyksikkö. HAMK Tech on lisäksi mukana Green Net Finlandin koordinoimassa hankkeessa Rakennusosat ja -materiaalit kiertoon — kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY).

Yhteistyörobotiikkahankkeen tavoitteena on tukea Hämeen maakunnan teknologiateollisuuden yritysten kilpailukykyä edistämällä yhteistyörobotiikan käyttöönottoa, yritysten tuotantomenetelmien kehittämistä ja kokeilu- ja innovaatiotoiminnan lisäämistä. Kaksivuotisessa hankkeessa (1.8.2019 — 30.9.2021) kartoitetaan uusia soveltamiskohteita yhteistyöroboteille esimerkiksi rakennusalalla ja kehitetään robotiikan soveltavaa tutkimusta, joka mahdollistaa paremman tuen yrityksille tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös analysoida robotiikan käyttöönottoon liittyviä osaamisen haasteita, edistää robotiikkaa kokeilevaa toimintakulttuuria ja suunnitella sekä toteuttaa osaamisen kehittämiseen sekä yritysten jatkuvaan oppimiseen malleja ja menetelmiä. Lisäksi pyritään löytämään yrityksille uusia, robotiikkaa hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja linkittämään yrityksiä ja HAMKia robotiikkaa kehittäviin verkostoihin.

Hanketta koordinoi HAMK Tech ja toteutukseen osallistuvat myös HAMK Edu ja HAMK Smart.

Rakennusosat ja -materiaalit kiertoon -hankkeessa (1.6.2019 — 31.1.2022) kehitetään kunnille purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Konkreettisilla kokeiluilla saadaan aikaan innostavia ja testattuja esimerkkejä uusista korkeampaan kierrätysasteeseen tähtäävistä konsepteista. Lisäksi saadaan tietoa kansainvälisten jo toimivien kiertotalouden liiketoimintamallien soveltuvuudesta Suomeen.

Hanketta koordinoi Green Net Finland ja muut toteuttajat ovat HAMK Tech, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Suomen Ympäristöopisto SYKLI. Hankepartnerit ovat toteuttaneet yhdessä jo Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hankkeen, jossa havaittuja kehittämistarpeita kehitetään edelleen tässä hankkeessa.

Vipuvoimaa EU:lta

Hameen liitto -logo

uudenmaan liitto logo