HAMKin tutkimus auttaa varsinaissuomalaisen Työnvälityspisteen kehittymistä - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin tutkimus auttaa varsinaissuomalaisen Työnvälityspisteen kehittymistä

HAMKin tutkimus auttaa varsinaissuomalaisen Työnvälityspisteen kehittymistä

25.04.2019 12:49

Hämeen ammattikorkeakoulu ja varsinaissuomalainen Työnvälityspiste aloittivat kehittämiskumppanuuden.

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikkö ja Työelämän Infopiste Oy ovat sopineet monialaisen ohjaustyön arviointi- ja kehittämistutkimuksesta.

Työnvälityspiste on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Työelämän Infopiste Oy:n yhteinen hanke, jossa pilotoidaan, miten yksityinen yritys hoitaa työnvälitystä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa. Työnvälityspiste on ohjannut työhön, koulutukseen tai yrittäjäksi jo 2 500 asiakasta toimintakautensa aikana.

HAMK Edu on käytäntö- ja työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön keskittyvä tutkimusyksikkö. Uraohjauksen tutkimusalueelta on referenssejä liki neljänkymmenen monialaisen ohjauspalveluja tuottavan yksikön toiminnasta.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida ja kehittää Työnvälityspisteen ohjaustyön monialaisuutta ja sen laatua, yhdessä tekemisen kulttuuria sekä toimintamallien yhteistä perustaa ja kestävää arvopohjaa. Koska Työnvälityspisteessä on saavutettu hyviä tuloksia, halutaan tieteellisesti todentaa, miten niihin on päästy.

Tutkimusotteena on toimintatutkimus, johon sisältyy sekä tiedonhankintaa että yhteistä kehittämistyötä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan marras–joulukuussa 2019.

 

Lisätietoja:

Yliopettaja, tutkimuspäällikkö Jaakko Helander, 040 737 2588, jaakko.helander@hamk.fi

Kouluttaja, yrittäjä Marika Nieminen, Työelämän Infopiste Oy, 050 304 5704