HAMKin uusi apurahajärjestelmä kannustaa vieraskielisiä opiskelijoita suomen opiskeluun - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin uusi apurahajärjestelmä kannustaa vieraskielisiä opiskelijoita suomen opiskeluun

HAMKin uusi apurahajärjestelmä kannustaa vieraskielisiä opiskelijoita suomen opiskeluun

09.05.2019 14:46

Kansallisesti on tunnistettu, että kielitaito on selkeästi tärkein tekijä ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisessä Suomeen.

Hämeen ammattikorkeakoulu kouluttaa kansainvälisiä osaajia elinkeinoelämän tarpeisiin. HAMKissa osaamistaan rakentamassa on yli 7500 tulevaa globaalia ongelmanratkaisijaa, ja heistä vajaat 600 on kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia.

Kansallisesti on tunnistettu, että kielitaito on selkeästi tärkein tekijä ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisessä Suomeen. HAMK uudistaa apurahajärjestelmänsä tukeakseen vahvemmin vieraskielisten opiskelijoidensa integroitumista ja työllistymistä Suomeen.

HAMKin apurahajärjestelmä on tarkoitettu lukuvuosimaksua maksaville ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille. Vuoden 2020 alusta alkaen apurahajärjestelmän korvaa uusi, suomen kielen osaamiseen perustuva ohjelma. Suomen kielen taidosta palkitseva HAMKin apurahaohjelma edistää OKM:n Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen edistämisen linjausten toimenpiteitä vieraskielisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi.

Lukuvuosimaksuja maksava ulkomainen tutkinto-opiskelija voi hakea apurahaa kaksi kertaa opintojensa aikana, ensin saavutettuaan suomen kielessä perustason ja sen jälkeen vaativamman kielitaidon keskitason.

Ensimmäisenä uuden apurahaohjelman piiriin tulevat uudessa Bioeconomy Engineering -koulutuksessa HAMKin Forssan kampuksella aloittavat lukuvuosimaksuvelvolliset ulkomaiset tutkinto-opiskelijat. Koulutukseen toivotaan opiskelijoita monipuolisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelta, Suomesta ja muualta Euroopasta. EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvat ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun.

Monialainen Bioeconomy Engineering -koulutus yhdistää tieto- ja viestintätekniikan sekä bio- ja kiertotalouden alat. Uudenlaista osaamista tarvitaan ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tuomien haasteiden ratkaisemiseen. Koulutuksesta valmistuvat kansainväliset osaajat tuovat myös Forssan seudun kiertotalouden liiketoimintaan uutta globaalia osaamista.

Lisätietoja:
Kati Heikkinen
Kansainvälisten asioiden päällikkö, HAMK
Puh. 050 517 1581
kati.heikkinen@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU