HAMKin varainkeruu onnistui hyvin - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin varainkeruu onnistui hyvin
HAMK talvi

HAMKin varainkeruu onnistui hyvin

07.01.2019 15:15

Hämeen ammattikorkeakoulu on tyytyväinen vuoden 2018 varainhankinnan tulokseen. Lahjoitussumma nousi kaikkiaan 590 000 euroon.

Array

Hämeen ammattikorkeakoulu on tyytyväinen vuodenvaihteessa päättyneen valtion vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan tulokseen. Lahjoituksia kertyi kaikkiaan 590 000 euroa. Suurin yksittäinen lahjoitus oli Teknologiateollisuuden maaliskuussa julkistama 400 000 euroa, joka kohdentui tekniikan ja liikenteen alojen koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Toiseksi suurimman lahjoituksen, 50 000 euroa, HAMK sai Valiolta elintarvikealan koulutukseen. 

Kaikkiaan HAMKia tuki viime vuonna yli kymmenen yritystä tai säätiötä. 

”Voimme olla tyytyväisiä varainhankinnan tulokseen. Saimme sen avulla hyvän kehitysruiskeen koulutus- ja tutkimustoimintaamme”, Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari toteaa. 

HAMKin saamia lahjoituksia käytetään koulutuksen kehittämiseen eri opetusaloilla. Kerättyjen varojen avulla voidaan muun muassa uudistaa HAMKin oppimisympäristö ja palkata uusia osaajia. 

Kutakin viime vuonna lahjoituksin saatua euroa kohti opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa ammattikorkeakouluille niin sanottua vastinrahaa. Rahoitusta on varattu yhteensä 24 miljoonaa euroa, joka jaetaan ammattikorkeakoulujen kesken lahjoitusten suhteessa.  Valtion vastinrahakausi päättyi 31.12.2018. Kullekin ammattikorkeakoululle kohdentuva osuus vastinrahasta selviää kevään kuluessa. 

HAMK jatkaa varainhankintaa kuluvanakin vuonna, vaikkei vastinrahoitusta ole enää luvassa.  

Tapaamiset yritysten ja HAMKin edustajien kanssa ovat olleet antoisia ja niissä on syntynyt arvokkaita uusia kontakteja. 

”Varainhankintakierroksen tulos ja käydyt keskustelut kannustavat meitä jatkamaan yritysyhteistyön kehittämistä koulutuksessa ja tutkimuksessa”, sanoo Puusaari. 

Lisätietoja: 

Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, 0400 469 605, etunimi.sukunimi@hamk.fi 

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]