HAMKOlle uusi hallitus - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKOlle uusi hallitus
HAMKOn hallitus 2020

HAMKOlle uusi hallitus

16.12.2019 15:08

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on valinnut uuden hallituksen toimintavuodelle 2020.

Array

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joilla on oma vastuualue. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin kahta henkilöä ja edustajisto äänesti tehtävään Sakari Vitikan, joka opiskelee sairaanhoitajaksi Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan kampuksella. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Mikael Laitinen Riihimäen kampukselta. Hallituksen muut jäsenet ovat:

Karri Mäkelä (biotalous, Forssa), Santeri Mattila (liiketalous, Hämeenlinna) , Sami Weidmann (sosionomi, Hämeenlinna), Tytti Maanpään (sairaanhoitaja, Forssa), Nina Ampuja (sairaanhoitaja, Forssa) ja Lauri Saarikallio (sähkö- ja automaatiotekniikka, Valkeakoski). Tytti Maanpää ja Lauri Saarikallio tulevat toimimaan myös opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöinä.

Opiskelijoista koostuvan edustajiston valitsema hallitus käyttää opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Hallituksen tehtävänä on edustaa opiskelijakuntaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti, johtaa opiskelijakunnan toimintaa, tiedottaa opiskelijoita, jäsenistöä ja muita sidosryhmiä niitä koskevista asioista sekä vastata opiskelijakunnan hallinnosta.

“Tulevan kauden iso projekti on valmistella oppilaskunnan tarkoitusta, tavoitetta ja visiota linjaava strategia, joka astuu voimaan 2021. Agendalla ovat myös jäsenaktiivisuuden ja -määrän lisääminen sekä varmasti jollain tavalla myös ilmastoasiat”, Vitikka sanoo. 

HAMKOn kumppaniyhdistyksen, Forssan ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhdistys FAMKO ry:n puheenjohtajana toimineen Vitikan mukaan ilahduttavaa uudessa hallituksessa on myös HAMKin pienempien kampusten hyvä edustus. 

Lisätietoja: http://www.hamko.fi/

Kuvassa takarivissä: Karri Mäkelä, Santeri Mattila, Sami Weidmann, Lauri Saarikallio
Eturivissä: Tytti Maanpää, Nina Ampuja, Sakari Vitikka (pj). Kuvasta puuttuu vpj Mikael Laitinen.