Joukkoliikenteen täydennyskoulutus 2019-2020 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Joukkoliikenteen täydennyskoulutus 2019-2020

Joukkoliikenteen täydennyskoulutus 2019-2020

26.06.2019 15:25

Ihmisten arkiliikkumisen tavat muuttuvat voimakkaasti ja joukkoliikenneosaamista tarvitaan. Liikennepalveluilta vaaditaan entistä parempaa mukautumista asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vaikka kehittämiseen käytettävä resurssit niukkenevat. Uusi teknologia muovaa vanhoja ja mahdollistaa uudenlaisia palveluita.

HAMKin ja joukkoliikennealan sidosryhmien yhdessä kehittämä Joukkoliikenteen täydennyskoulutus käynnistyy taas päivitetyillä sisällöillä. Se tarjoaa joukkoliikennesektorilla toimiville viranomaisille ja asiantuntijoille alan uusinta tietoa ja osaamisen päivitystä.

Array

Koulutusaika ja -paikka

Aika: 11/2019 -3/2020, yhteensä 7 päivää

Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu, Riihimäki

Kohderyhmä

Koulutuskokonaisuus on suunnattu alalla toimiville henkilöille, jotka haluavat hankkia perusosaamisen joukkoliikennealan keskeisissä kysymyksissä. Kohderyhmänä ovat joukkoliikenteen suunnittelun asiantuntijat ELY-keskuksissa, maakuntaliitoissa, kunnissa ja kaupungeissa, ministeriöissä ja virastoissa, sekä joukkoliikenteen suunnittelijat, konsultit ja palveluntuottajat yksityisellä sektorilla.

Tavoite

Koulutus vahvistaa ja päivittää joukkoliikennealalla toimivien perusosaamista seuraavissa aihealueissa:
1. Moduuli Johdatus joukkoliikenteen kentälle
2. Moduuli Joukkoliikenteen talous ja asiakas
3. Seminaari-moduuli Joukkoliikenteen tulevaisuus
4. Moduuli Hankinnat ja sopimukset

Sisältö

1. MODUULI Johdatus joukkoliikenteen kentälle, 2 päivää (11/ 2019)

1. päivän aiheet
– Joukkoliikennemarkkina – mitä, kenelle ja kuinka paljon?
– Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja palvelutason määrittely
– Paratransit – pienimittakaavainen joukkoliikenne

2. päivän aiheet
– Palvelusopimusasetus ja liikennepalvelulaki
– Joukkoliikenteen valtakunnalliset tavoitteet ja yhteys ilmastotavoitteisiin
– Maankäytön, liikenteen ja palvelujen yhteissuunnittelu

2. MODUULI Joukkoliikenteen talous ja asiakas, 2 päivää (1/ 2020)

1. päivän aiheet: talous
– Johdatus joukkoliikenteen talouteen ja operointiin
– Lippu- ja maksujärjestelmät
– Järjestelmien kehitysnäkymiä

2. päivän aiheet: asiakas
– Joukkoliikenteen asiakassegmentointi ja markkinointi
– Matkustajainformaatio ja älykkäät liikennepalvelut
– Matkaketjut matkustajan silmin

3. SEMINAARI-MODUULI Joukkoliikenteen tulevaisuus -seminaari, 1 päivä (2/ 2020)

– Palveluliiketoiminta ja palvelumuotoilu joukkoliikenteessä
– Käyttäjän ääni joukkoliikenteessä
– Tulevaisuuskuvia:
* Mahdolliset muutokset liikennemarkkinassa
* Automatisoidut liikennepalvelut
* Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä joukkoliikenne

4. MODUULI Hankinnat ja sopimukset, 2 päivää (3 / 2020)

1. päivän aiheet
– Joukkoliikenteen markkinat, kilpailutus ja sääntely
– Joukkoliikennepalvelujen hankintasuunnittelu
– Esimerkkejä sopimusmateriaalista
– Esimerkkejä markkinaoikeudesta

2. päivän aiheet
– Osallistujien omien kehittämistöiden esittelyt
– Koulutuksen päätöspuheenvuoro

Toteutus

Joukkoliikenteen täydennyskoulutusohjelmaan kuuluu 7 lähiopetuspäivää (klo 9-16). Koulutussisältö muodostuu moduuleista 1-4. Koulutus rakentuu asiantuntijaluennoista, case-esimerkeistä sekä kehittämistyöstä. Koulutukseen kuuluu omaan työhön / henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymiseen liittyvä kehittämistyö, joka esitellään kokonaisuudessaan viimeisessä lähiopetuspäivässä. Täydennykset ja muutokset aikatauluissa ja sisällöissä ovat mahdollisia.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat parhaat asiantuntijat joukkoliikenteen toimialalta. Kouluttajanimet ja aikataulu tarkentuvat alkusyksyllä 2019.

Osallistumismaksu

2 450 € + ALV 24 % sis. luennot, tausta- ja luentomateriaalit, lounaan, kahvit, kehittämistöiden ohjauksen ja todistuksen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 24.10.2019 mennessä osoitteessa: www.hamk.fi/ilmoittaudu -> ks. Liikenteen ala