Julkinen ja yksityinen työnvälitys yhdistivät voimansa – millaista on monialainen yhteistyö?  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkinen ja yksityinen työnvälitys yhdistivät voimansa – millaista on monialainen yhteistyö? 
Työnvälityspisteen logo Työn janoon

Julkinen ja yksityinen työnvälitys yhdistivät voimansa – millaista on monialainen yhteistyö? 

26.11.2019 13:26

Monialaisessa yksityisen yrityksen ja työvoimaviranomaisten yhteistyössä saattaa olla suomalaisen työnvälityksen tulevaisuus. Tutkijat päätyvät esittämään seitsemän suositusta monialaisen ohjaus- ja neuvontatyön kehittämiseen perjantaina 29.11. julkistettavassa tutkimusraportissa.   

Array

Hämeen ammattikorkeakoulussa on valmistunut arviointi- ja kehittämistutkimus, joka kertoo, millaista on menestyksekäs monialainen yhteistyö yksityisen työnvälityspalvelun ja työvoimaviranomaisen välillä.  

Tutkimuksen kohteena oli varsinaissuomalainen Työnvälityspiste, jonka Varsinais-Suomen ELY-keskus, TE-toimisto ja Työelämän Infopiste Oy perustivat vuonna 2017 vastaamaan meri- ja autoteollisuuden nopeasti kasvaneeseen työvoiman kysyntään. HAMKin tutkimus selvitti Työnvälityspisteen monialaisen eli yksityisen yrityksen ja työvoimaviranomaisen yhteistyössä tekemän ohjaustyön perustaa ja kehittymistä touko-marraskuussa 2019. Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa myös valtakunnallisesti, ja ne ovatkin herättäneet työvoimaviranomaisten kiinnostuksen ympäri Suomea. 

Monialaisuudella tarkoitetaan eri ammattiryhmien ja organisaatioiden yhdessä tuottamaa palvelua. Työtapa on yleistynyt muun muassa sosiaali- ja terveysalalla ja viime aikoina myös uraohjauksen kentällä. Tutkimustulokset eivät ole suoraan yleistettävissä kaikkeen monialaiseen asiakastyöhön, mutta ne tuovat esiin julkisen ja yksityisen toimijan monialaisen palvelun mahdollisuuksia, joita aiemmassa tutkimuksessa ei ole juuri käsitelty. 

HAMK Edu -tutkimusyksikön toteuttaman tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä siitä, että monialainen työ opitaan yhdessä tekemällä. Keskeistä on toimijoiden keskinäinen luottamus ja yhteiset tavoitteet. Monialaisessa yhteistyössä keskeistä ovat erityisesti 1) avoimet, motivoituneet työntekijät 2) sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen eli asiakaslähtöisyyteen sekä 3) halu kehittää toimintaa ja ratkaista eteen tulevia ongelmia. Asiakkaan ohjautuminen palveluun ja sisäinen viestintä näyttäytyivät monialaisen työn näkökulmasta osin haasteellisina. 

Vastoin aiempaa monialaisen työn tutkimusta toimiva yhteistyö ei näytä edellyttävän toisten työtapojen syvällistä tuntemusta. Yllättävää on, että toimijat nimesivät hyvin samansuuntaisesti keskeisiä arvoja ja periaatteita, vaikka eivät ennen olleet yhdessä kokoontuneet niitä erikseen pohtimaan.  

Tempuitta oikeisiin töihin -seminaari

Aika: Tempuitta oikeisiin töihin -seminaari Turussa 29.11. Klo 12-14 
Paikka: Virastotalo, Auditorio, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 

Ohjelma
Kahvit, ilmoittautuminen 
Tervetulosanat: Marika Nieminen ja Olli Laakio, Työnvälityspiste 
Ministerin videotervehdys: Työministeri Timo Harakka 
Kaikkien panosta tarvitaan! Monialainen uraohjaus työnvälityksessä: Työmarkkinaneuvos Teija Felt, Työ- ja elinkeinoministeriö (video) 
Perusasiat ratkaisevat menestyksen: nostoja tutkimuksesta: Tutkijayliopettaja Jaakko Helander ja projektitutkija Taru Lilja, Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikkö 
Kommenttipuheenvuoro: Työllisyysjohtaja Regina Saari, Tampereen kaupunki 
Päätössanat: Työnvälityspisteen ohjausryhmän puheenjohtaja ja yksikönpäällikkö Martti Rantala, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja: 
Taru Lilja, 
Projektitutkija 
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Edu -tutkimusyksikkö 
taru.lilja[at]hamk.fi 
p.050 331 0970 
 
Jaakko Helander 
Tutkijayliopettaja 
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Edu -tutkimusyksikkö 
jaakko.helander[at]hamk.fi 
p. 040 737 2588 
 
Marika Nieminen
Kouluttaja 
Työelämän infopiste 
marika[at]tyoelama.info 
p. 050 304 5704 
 
Tempuitta oikeisiin töihin -seminaari