Kanta-Hämeen luontoreittejä kehitetty digitaalisin menetelmin - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kanta-Hämeen luontoreittejä kehitetty digitaalisin menetelmin
Kännykkä kädessä metsässä

Kanta-Hämeen luontoreittejä kehitetty digitaalisin menetelmin

10.07.2019 13:51

Tutkimuksien mukaan enää harva käyttää tietokonetta, vaan yhä entistä enemmän välineenä toimii mobiililaite, joka on aina käyttäjän mukana. Kesäkuun lopussa päättyneessä DigiTrail-hankkeessa digitalisotiin ja tuotettiin materiaalia ja sisältöjä niin luontomatkailijoille kuin matkailualan yrittäjille soveltuen. DigiTrailissä kehitettiin Aulangon, Evon, Tammelan ja Lopen luontoreitistöjä. Lisäksi pyöräreittinä kehitettiin Hämeen Härkätietä.

Array

Luontomatkailu on ollut erittäin vahvassa kasvussa niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Tämä on huomioitu ja merkitty kehitettäväksi kohteeksi useissa eri strategioissa, myös valtakunnallisella tasolla (esim. Visit Finland ja Suomen matkailun tiekartta). Kanta-Hämeessä on paljon kaunista luontoa ja useita luontoreittejä, jotka ovat kuitenkin vain harvan luontomatkailijan tai jopa paikallisten asukkaiden tiedossa. Luontoreittien kehittämisellä digitaalisten välineiden avulla parannetaan kestävän kehityksen lisäksi myös maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. Yritykset voivat hyödyntää puhdasta luontoa matkailupalveluissaan. Puhdas ilma ja koskematon, rauhallinen luonto herättää suurta kiinnostusta myös maailmalla.

DigiTraililla oli kaksi päätavoitetta, joista ensimmäisessä haluttiin lisätä Kanta-Hämeen keskeisten retkeilyreittien vetovoimaisuutta sisällön ja saavutettavuuden avulla. Samalla pyrittiin edistämään paikallisen väestön lähivirkistysmahdollisuuksia. Sisältöjä toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alueen matkailualan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa myös kansainväliset matkailijat huomioiden. Hankkeessa toteutettiin yhteensä viisi digitaalista reitistöä, joista neljä on suunnattu patikoijille ja yksi kokonaisuus pyöräilijöille. Lisäksi suunniteltiin luontoasiantuntijan johdolla toisen aallon kehittyviä reittejä. Saavutettavuutta lisättiin toteuttamalla reitistöjen aloituspisteille digitaaliset opasteet. Suunnittelussa on huomioitu kestävä kehitys ohjaamalla luontomatkailijat jo olemassa oleville reittiverkostoille, jotka ovat ylläpidettyjä ja huollettuja. Näin taataan myös reittien luotettavuus ja turvallisuus myös kansainvälistä matkailijaa ajatellen.

Toinen päätavoite oli vahvistaa luonto- ja maaseutumatkailun pk-yritysten elinvoimaisuutta ja luoda niille vetovoimaisuuden tueksi suunnittelemalla ja toteuttamalla kohderyhmälähtöistä monikanavaista näkyvyyttä myös kansainvälisille markkinoille.

DigiTrail mahdollisti luontoreittien kehittämisen ekologisella tavalla. Hanke on ollut aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueen matkailutoimijoiden ja -yrittäjien kanssa verkostoituen, mutta myös luomalla verkostoja toimijoiden välille. DigiTrail on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden matkailualan hankkeiden kanssa yli maakuntarajojen.

DigiTrailista ja sen toiminnasta on tiedotettu hankkeen ajan vahvasti ja kattavasti eri kanavilla ja yhteistyössä muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Tämä on taannut hankkeelle ja sen kehittämistyölle merkittävää näkyvyyttä ei pelkästään maakunnallisesti vaan myös valtakunnallisesti. Viestintää tehtiin tiiviissä yhteistyössä Let’s Go Tavastia -hankkeen kanssa, joka tekee Visit Finlandin Western Lakeland -yhteistyötä Kanta-Hämeessä. 

DigiTrail -hanke oli käynnissä 1.8.2016-30.6.2019. Hankkeen päätoteuttajana toimi HAMK Smart -tutkimusyksikkö. Hankketta rahoitti Hämeen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Videoiden ja erityisesti valokuvien toteuttaminen hankkeen puitteissa on ollut alueen toimijoille ja yrittäjille tärkeä ja arvokas osa tukemassa heidän toimintaansa ja lisäämässä näkyvyyttä alueen luontomatkailukohteista. Kuvia on käytetty mm. useissa eri esitteissä, oppaissa ja verkkosivuilla.