Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus 30 op, haku käynnissä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus 30 op, haku käynnissä

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus 30 op, haku käynnissä

09.04.2019 10:38

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa lastensuojelutyötä? Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia asiantuntijatehtävissä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Array

Laskensuojelutyön erikoistumiskoulutus syventää asiantuntemustasi:

 • Ymmärrät lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena.
 • Hallitset lastensuojelun asiakasprosessin ja pystyt työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammatillisissa tehtävissä.
 • Osaat soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja -menetelmiä.
 • Reflektoit kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen.

Koulutuksen sisältö

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa, 3 op
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä, 5 op
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä, 2 op
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa, 5 op
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
 • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä, 5 op

Opintojaksot täydentävät toisiaan. Sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, työmenetelmät ja työkäytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä. Opintojen suoritus merkitään Valviran rekisteriin, mikä auttaa työnhaussa ja työelämässä etenemisessä.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Diakonia, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Karelia, Lahden, Satakunnan, Savonia ja Turku ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan yhden lukuvuoden aikana ajalla 5.9.2019–15.5.2020.

Koulutukseen sisältyy 14 lähiopetuspäivää HAMK:n Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Hakeutuminen ja valinta koulutukseen

Hakuaika 8.4.–5.5.2019.
Valintapäätökset ilmoitetaan viimeistään 20.5.2019
Koulutuspaikka tulee ottaa vastaan 5.6.2019 mennessä.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa, ALV 0%. Summan voi tarvittaessa jakaa useampaan erään.

Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.