Lehtori Sanna Ruhalahden väitöstilaisuus Lapin yliopistossa 12.4.2019 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lehtori Sanna Ruhalahden väitöstilaisuus Lapin yliopistossa 12.4.2019

Lehtori Sanna Ruhalahden väitöstilaisuus Lapin yliopistossa 12.4.2019

20.03.2019 17:35

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori, YAMK Sanna Ruhalahti esittää väitöskirjansa ”Redesigning a Pedagogical Model for Scaffolding Dialogical, Digital and Deep Learning in Vocational Teacher Education” julkisesti tarkistettavaksi Lapin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 12.4.2019 kello 12.

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millainen pedagoginen malli ohjaa yhteisölliseen dialogiseen tiedonrakentamiseen syväoppimisen suunnassa digitaalisissa ympäristöissä ammatillisen opettajankoulutuksen kontekstissa sekä lisäksi tarkentaa syväoppimisen arviointia tukevaa viitekehystä. Tutkimus kehitti eteenpäin DIANA (Dialogical Authentic Netlearning Activity) pedagogista mallia. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia DIANA-mallin mukaisessa monimuotoisessa ja mobiilioppimisessa on. Tutkimus syvensi sitä, miten opettajaopiskelijat reflektoivat sekä arvioivat omaa autenttista ja dialogista yhteisöllistä tiedonrakentamista. Tutkimus selvitti myös, miten ohjata henkilökohtaisten oppimisympäristöjen käyttöä DIANA-mallin mukaisessa autenttisessa ja dialogisessa yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa.

Tutkimuksessa määriteltiin useita tutkimuskysymyksiä, joilla pyrittiin vastaamaan tutkimuksen tavoitteisiin ja kysymyksiin laadullista tapaustutkimusta hyödyntämällä. Tutkimukseen osallistui kansainvälisiä, ammatillisia opettajia (n = 14) ja suomalaisia ammatillisia opettajaopiskelijoita (n = 76), jotka osallistuivat ammatilliseen opettajankoulutukseen vuosien 2013 ja 2016 aikana.

Väitöskirjan vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Sami Paavola (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Heli Ruokamo (Lapin yliopisto). Väitöstutkimusta ovat ohjanneet professori Heli Ruokamo ja apulaisprosessori Päivi Rasi (Lapin yliopisto) sekä yhteistutkimuksiin osallistuneet Helena Aarnio ja Anne-Maria Korhonen (HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Väitöstilaisuus on suomenkielinen ja sitä voi seurata osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=j5GmAOX5Rxc

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]