Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila kokonaan luomuun - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila kokonaan luomuun
Mustialan kampus ilmakuvassa

Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila kokonaan luomuun

14.11.2019 08:38

Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan kampuksen opetus- ja tutkimusmaatila on kokonaan luonnonmukaisessa tuotannossa marraskuun puolesta välistä lähtien. Viimeisimpänä luomuun siirtyi navetta, jossa alkoi puolen vuoden mittainen siirtymäkausi.

Array

Luomuun siirtyminen aloitettiin Tammelan Mustialassa 1.5.2018. Peltoviljelyn osalta se näkyy pitkäjänteisempänä viljelykierron suunnitteluna ja työmenetelmien kehittämisenä. Myös tuotannon dokumentoinnin tulee olla aikaisempaa perusteellisempaa, jotta luomutuotannon valvonnan edellytykset täyttyvät.

Kotieläinten siirtyminen luomuun tapahtui suunnitellussa aikataulussa ja edellytti pieniä muutoksia pihattorakennuksessa. Kiinteän lattian vaatimusten täyttymiseksi ritilöiden päälle oli asennettava kumimattoja. Muita luomussa huomioitavia asioita ovat muun muassa päivittäinen laidunnus pitkällä laidunnuskaudella, ja vasikoita juotetaan maidolla juomarehun sijaan. Lääkkeiden käytössä varoajat ovat kaksinkertaiset tavanomaiseen tuotantoon verrattuna.

Kuluneena vuonna on tehty kotieläin- ja kasvintuotantoon liittyvää käytännön koetoimintaa: erilaisia kokeiluita, havainnointeja ja tiedon keruuta esim. nurmesta ja leipä- ja rehuviljoista, härkäpavusta sekä rehumaissista. Mustialan siirtyminen luomuun on rikastuttanut sekä tutkimustoimintaa että opetusta.

Laskelmien mukaan luomussa on tavanomaista parempi kannattavuus ja tuotteille hyvä kysyntä. Jo ensimmäisten vuosien satoihin ollaan tyytyväisiä: kahden vuoden keskiarvojen perusteella päästään luomuviljelyssä tavanomaisen viljelyn satotasoihin, jos käytetään lietelantaa tai muuta täydennyslannoitusta. Ensi vuonna, lehmienkin siirryttyä luomuun, saadaan analysoitua taloudellinen tulos koko maatilan osalta.

Lisätietoja

Jukka Korhonen
Koulutuspäällikkö, lehtori
Maaseutuelinkeinot
Hämeen ammattikorkeakoulu
p. 0407608375
etunimi.sukunimi@hamk.fi